Koszty ogrzewania w obiektach magazynowych

Decydując się na wynajem magazynu wysokiego składowania warto zwrócić uwagę nie tylko na koszty „czynszowe”, ale także na to w jaki sposób obiekt będzie ogrzewany. Utrzymanie w okresie zimowym temperatury ok. 14 C w budynku A-klasowym generuje koszty wynoszące nawet 40% rocznego czynszu. W zależności od budynku oraz rodzaju prowadzonej działalności koszty ogrzewania mogą się znacząco różnić pomiędzy poszczególnymi obiektami.

NORMY PRAWNE

Minimalna temperatura w miejscu pracy

W pomieszczeniach pracy pracodawca powinien zapewnić temperaturę nie niższą niż 14 °C, chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Kiedy magazyn jest miejscem pracy?

Jeżeli pracownicy przebywają na terenie pomieszczeń magazynowych w ciągu jednej zmiany roboczej dłużej niż 2 godziny, a praca nie ma charakteru dorywczego, magazyn należy traktować jako pomieszczenie pracy zgodnie z § 2 r.b.h.p.

KOSZTY OGRZEWANIA

Ponieważ koszty te są trudne do oszacowania to pozycja ta jest często deprecjonowana w procesie wynajmu powierzchni magazynowej, a może znacznie wpływać na całkowity koszty najmu, jaki ostatecznie poniesie klient.

Zdarzają się sytuacje, kiedy nowy najemca zakłada średnie roczne koszty ogrzewania na poziomie ok. 1 PLN/m kw, a finalnie może być to nawet wielokrotność tej kwoty.

RUROWE PROMIENNIKI GAZOWE PODCZERWIENI

Obecnie najwydajniejszy i najczęściej stosowany system ogrzewania gazowego w nowoczesnych budynkach magazynowych. System ogrzewania promiennikami podczerwieni zaczął się rozwijać w Stanach Zjednoczonych na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, po opatentowaniu pierwszego promiennika z prostymi rurami i ekranem. Obecnie jest wykorzystywany w ponad 90% hal przemysłowych w USA.

Promieniowanie cieplne powstające podczas użytkowania promiennika gazowego jest porównywalne z działaniem promieniowania słonecznego, ponieważ przenosi energię za pomocą fal elektromagnetycznych. Energia ta zmienia się w ciepło przy kontakcie z ciałem pochłaniającym. W ten sposób przepływ ciepła od promiennika do obiektu ogrzewanego zachodzi z prędkością światła bez ogrzewania powietrza.

Promienniki podczerwieni nagrzewają zatem bezpośrednio posadzkę oraz dolne warstwy magazynu, a instalacje powietrzne nagrzewają powietrze, które następnie unosi się do warstwy sufitowej.

Badanie przeprowadzone w budynku o powierzchni 4 000 m kw. i wys. 10 m pokazało, że przy temperaturze 12 C promienniki gazowe podczerwieni w porównaniu z metodą konwencjonalną dają około 68% oszczędności w kosztach ogrzewania.

Kowalczyk M.: Promienniki podczerwieni. Ogrzewanie XXI wieku, Solaren-Bis, Gdańsk 2000.

Dodatkowo inwestując w system wysokosprawny z odzyskiem ciepła można zaoszczędzić na paliwie nawet 35% kosztów ogrzewania (różnica między badanymi promiennikami gazowymi różnej sprawności).

Dudkiewicz E., Fidorów N., Jeżowiecki J. Wpływ sprawności promienników podczerwieni na koszt zużycia energii. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, cz. 3/2013

Główne zalety rurowych promienników gazowych podczerwieni:

  • oszczędność kosztów ogrzewania do 75%,
  • ogrzewają tylko te miejsca, na których nam zależy,
  • natychmiastowy efekt ogrzewania,
  • nie ma dodatkowej cyrkulacji powietrza i kurzu w ogrzewanym pomieszczeniu, a tym samym jest mniejsze zapylenie,
  • możliwość ogrzewania dolnych partii obiektów lub pomieszczeo zajmowanych przez ludzi lub zwierzęta, a nie części podstropowej,
  • obniżenie zużycia energii.

Ze względu na wysoką temperaturę, gazowe promienniki podczerwieni powinny być zainstalowane z dala od składowanych towarów i substancji łatwopalnych.

Najczęściej instalowane są nad ciągami komunikacyjnymi na obrzeżach powierzchni magazynowej.

POWIETRZNE NAGRZEWNICE WODNE

Ciepło w takim systemie może pochodzić z kotłowni lub być odzyskiwane z produkcji.

CIEPŁO SYSTEMOWE

Część budynków magazynowych zlokalizowanych w miastach posiada dostęp do ciepła systemowego, które jest ponad połowę tańsze od energi pozyskanej z gazu ziemnego, a dynamika zmiany cen jest najniższa spośród wszystkich rozwiązań grzewczych w Polsce.

To sprawia, że ciepło systemowe jest konkurencyjne cenowo zarówno dla budynków mieszkaniowych, jak i przemysłowych.

 

Sprawność powietrznego systemu ogrzewania w magazynie poprawiają destryfikatory, które skierowują ciepłe powietrze ze strefy podsufitowej do strefy przebywania ludzi oraz mogą obniżyć zapotrzebowanie na energię cieplną nawet o 30%.

TERMOIZOLACJA BUDYNKU

Brak lub słabe ocieplenie budynku może wiązać się nawet ze zwielokrotnieniem opłat za ogrzewanie. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na termoizolację dachu, który będzie wytracał najwięcej ciepła.

W przypadku najmu istniejących budowli, aby zorientować się w kosztach na które również wpływa termoizolacja budynku, najszybszym sposobem jest poproszenie właściciela o przedstawienie symulacji bądź faktur za ogrzewanie powierzchni i przeliczyć proporcjonalnie na metr kwadratowy.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Na największe straty ciepła w halach magazynowych narażone są firmy o znacznej rotacji towarów. Przez otwarty dok rozładunkowy czy bramę w ciągu sekundy dostaje się nawet kilkadziesiąt metrów sześciennych zimnego powietrza, które następnie trzeba ogrzać. Największe straty generują magazyny typu cross-dock, w momencie otwarcia doków z obydwu stron magazynu.

Nowoczesne doki rozładunkowe wyposażone są w otaczające je rękawy, które zmniejszają rotację powietrza.

Dla firm z największą wymianą towarów z pomocą przychodzą również kurtyny powietrzne, które najczęściej stosuje się w dużych centrach logistycznych.

Prawidłowo dobrana kurtyna wytwarza siłę nadmuchu powietrza zdolną przeciwstawić się sile wdzierającego się powietrza zewnętrznego. Takie rozwiązanie jest w stanie                                                                                             zahamować nawet 80% powietrza.Badania przeprowadzane przez AMCA International pokazują, że kurtyny powietrzne są bardziej skuteczne niż zastosowanie tradycyjnego wiatrołapu i w ostatecznym rozrachunku wpływają na zmniejszenie strat energii w budynkach.

PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że powyższe informacje przybliżą Państwu jakie technologie ogrzewania I zapobiegania stratom ciepła stosowane są w nowoczesych budynkach magazynowych.

Mając na uwadze opisane czynniki wpływające na koszty ogrzewania warto zwrócić się do własciciela budynku z prośbą o przedstawienie realnych kosztów i uwzględnić je przy szacowaniu całkowitego kosztu najmu powierzchni magazynowej.

Udostępnij
Dołącz do dyskusji