Koszty ogrzewania w obiektach magazynowych

Rafał Kijek

Tel. 525 230 940

Property Negotiator

ZADAJ PYTANIE

Decydując się na wynajem magazynu wysokiego składowania warto zwrócić uwagę nie tylko na koszty „czynszowe”, ale także na to w jaki sposób obiekt będzie ogrzewany. Utrzymanie w okresie zimowym temperatury ok. 14 C w budynku A-klasowym generuje koszty wynoszące nawet 40% rocznego czynszu. W zależności od budynku oraz rodzaju prowadzonej działalności koszty ogrzewania mogą się znacząco różnić pomiędzy poszczególnymi obiektami.

NORMY PRAWNE

Minimalna temperatura w miejscu pracy

W pomieszczeniach pracy pracodawca powinien zapewnić temperaturę nie niższą niż 14 °C, chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Kiedy magazyn jest miejscem pracy?

Jeżeli pracownicy przebywają na terenie pomieszczeń magazynowych w ciągu jednej zmiany roboczej dłużej niż 2 godziny, a praca nie ma charakteru dorywczego, magazyn należy traktować jako pomieszczenie pracy zgodnie z § 2 r.b.h.p.

KOSZTY OGRZEWANIA

Ponieważ koszty te są trudne do oszacowania to pozycja ta jest często deprecjonowana w procesie wynajmu powierzchni magazynowej, a może znacznie wpływać na całkowity koszty najmu, jaki ostatecznie poniesie klient.

Zdarzają się sytuacje, kiedy nowy najemca zakłada średnie roczne koszty ogrzewania na poziomie ok. 1 PLN/m kw, a finalnie może być to nawet wielokrotność tej kwoty.

RUROWE PROMIENNIKI GAZOWE PODCZERWIENI

Obecnie najwydajniejszy i najczęściej stosowany system ogrzewania gazowego w nowoczesnych budynkach magazynowych. System ogrzewania promiennikami podczerwieni zaczął się rozwijać w Stanach Zjednoczonych na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, po opatentowaniu pierwszego promiennika z prostymi rurami i ekranem. Obecnie jest wykorzystywany w ponad 90% hal przemysłowych w USA.

Promieniowanie cieplne powstające podczas użytkowania promiennika gazowego jest porównywalne z działaniem promieniowania słonecznego, ponieważ przenosi energię za pomocą fal elektromagnetycznych. Energia ta zmienia się w ciepło przy kontakcie z ciałem pochłaniającym. W ten sposób przepływ ciepła od promiennika do obiektu ogrzewanego zachodzi z prędkością światła bez ogrzewania powietrza.

Promienniki podczerwieni nagrzewają zatem bezpośrednio posadzkę oraz dolne warstwy magazynu, a instalacje powietrzne nagrzewają powietrze, które następnie unosi się do warstwy sufitowej.

Badanie przeprowadzone w budynku o powierzchni 4 000 m kw. i wys. 10 m pokazało, że przy temperaturze 12 C promienniki gazowe podczerwieni w porównaniu z metodą konwencjonalną dają około 68% oszczędności w kosztach ogrzewania.

Kowalczyk M.: Promienniki podczerwieni. Ogrzewanie XXI wieku, Solaren-Bis, Gdańsk 2000.

Dodatkowo inwestując w system wysokosprawny z odzyskiem ciepła można zaoszczędzić na paliwie nawet 35% kosztów ogrzewania (różnica między badanymi promiennikami gazowymi różnej sprawności).

Dudkiewicz E., Fidorów N., Jeżowiecki J. Wpływ sprawności promienników podczerwieni na koszt zużycia energii. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 15, cz. 3/2013

Główne zalety rurowych promienników gazowych podczerwieni:

  • oszczędność kosztów ogrzewania do 75%,
  • ogrzewają tylko te miejsca, na których nam zależy,
  • natychmiastowy efekt ogrzewania,
  • nie ma dodatkowej cyrkulacji powietrza i kurzu w ogrzewanym pomieszczeniu, a tym samym jest mniejsze zapylenie,
  • możliwość ogrzewania dolnych partii obiektów lub pomieszczeo zajmowanych przez ludzi lub zwierzęta, a nie części podstropowej,
  • obniżenie zużycia energii.

Ze względu na wysoką temperaturę, gazowe promienniki podczerwieni powinny być zainstalowane z dala od składowanych towarów i substancji łatwopalnych.

Najczęściej instalowane są nad ciągami komunikacyjnymi na obrzeżach powierzchni magazynowej.

POWIETRZNE NAGRZEWNICE WODNE

Ciepło w takim systemie może pochodzić z kotłowni lub być odzyskiwane z produkcji.

CIEPŁO SYSTEMOWE

Część budynków magazynowych zlokalizowanych w miastach posiada dostęp do ciepła systemowego, które jest ponad połowę tańsze od energi pozyskanej z gazu ziemnego, a dynamika zmiany cen jest najniższa spośród wszystkich rozwiązań grzewczych w Polsce.

To sprawia, że ciepło systemowe jest konkurencyjne cenowo zarówno dla budynków mieszkaniowych, jak i przemysłowych.

 

Sprawność powietrznego systemu ogrzewania w magazynie poprawiają destryfikatory, które skierowują ciepłe powietrze ze strefy podsufitowej do strefy przebywania ludzi oraz mogą obniżyć zapotrzebowanie na energię cieplną nawet o 30%.

TERMOIZOLACJA BUDYNKU

Brak lub słabe ocieplenie budynku może wiązać się nawet ze zwielokrotnieniem opłat za ogrzewanie. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na termoizolację dachu, który będzie wytracał najwięcej ciepła.

W przypadku najmu istniejących budowli, aby zorientować się w kosztach na które również wpływa termoizolacja budynku, najszybszym sposobem jest poproszenie właściciela o przedstawienie symulacji bądź faktur za ogrzewanie powierzchni i przeliczyć proporcjonalnie na metr kwadratowy.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Na największe straty ciepła w halach magazynowych narażone są firmy o znacznej rotacji towarów. Przez otwarty dok rozładunkowy czy bramę w ciągu sekundy dostaje się nawet kilkadziesiąt metrów sześciennych zimnego powietrza, które następnie trzeba ogrzać. Największe straty generują magazyny typu cross-dock, w momencie otwarcia doków z obydwu stron magazynu.

Nowoczesne doki rozładunkowe wyposażone są w otaczające je rękawy, które zmniejszają rotację powietrza.

Dla firm z największą wymianą towarów z pomocą przychodzą również kurtyny powietrzne, które najczęściej stosuje się w dużych centrach logistycznych.

Prawidłowo dobrana kurtyna wytwarza siłę nadmuchu powietrza zdolną przeciwstawić się sile wdzierającego się powietrza zewnętrznego. Takie rozwiązanie jest w stanie                                                                                             zahamować nawet 80% powietrza.Badania przeprowadzane przez AMCA International pokazują, że kurtyny powietrzne są bardziej skuteczne niż zastosowanie tradycyjnego wiatrołapu i w ostatecznym rozrachunku wpływają na zmniejszenie strat energii w budynkach (link) .

PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że powyższe informacje przybliżą Państwu jakie technologie ogrzewania I zapobiegania stratom ciepła stosowane są w nowoczesych budynkach magazynowych.

Mając na uwadze opisane czynniki wpływające na koszty ogrzewania warto zwrócić się do własciciela budynku z prośbą o przedstawienie realnych kosztów i uwzględnić je przy szacowaniu całkowitego kosztu najmu powierzchni magazynowej.

Udostępnij

Dołącz do dyskusji