Renegocjacja kontraktów

Umowy najmu powierzchni magazynowej zawierane są najczęściej na czas określony (3 lub 5 lat). Pod koniec okresu trwania umowy najemca staje przed dylematem, czy przedłużyć umowę w obecnym miejscu, czy zdecydować się na poszukiwanie nowej lokalizacji. Istotnym czynnikiem przy renegocjacji, jest fakt zmieniającej się na przestrzeni lat sytuacji na rynku magazynowym. Może to dać aktualnemu najemcy pole do renegocjacji kontraktu.

Do renegocjacji umowy najmu należy przygotować się równie kompleksowo, jak do zawarcia inicjalnej umowy. Najlepiej renegocjację kontraktu rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ustalić możliwie najkorzystniejsze handlowo warunki nowego kontraktu lub mieć czas na relokację magazynu, jeżeli renegocjacja nie będzie korzystna lub możliwa.

Powierzenie procesu renegocjacji doświadczonemu partnerowi to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim możliwość wynegocjowania najkorzystniejszych warunków finansowych.

Przebieg procesu

01

Określenie oraz zrozumienie potrzeb Klienta

W pierwszym kroku renegocjacji kontraktu sprawdzamy, czy obecny magazyn odpowiada potrzebom Klienta, analizujemy wraz z Klientem jakie zmiany zaszły w Jego działalności, czy aktualna powierzchnia magazynowa jest optymalna do dalszego wynajmu, zakładając wieloletniość podpisywanych umów.
W ramach określenia potrzeb Klienta, jeżeli te nie są znane, oferujemy także możliwość przeprowadzenia szczegółowego audytu logistycznego przy udziale naszego doświadczonego partnera. W wyniku audytu logistycznego otrzymujemy szczegółowe określenie zapotrzebowania zarówno obecnego jak i w okresie trwania umowy najmu.

02

Opracowanie "szerokiej" listy potencjalnych obiektów

W pierwszym kroku naszej współpracy skupiamy się na precyzyjnym określeniu potrzeb Klienta. Wspólnie doprecyzowujemy zapotrzebowanie począwszy od podstawowych parametrów takich jak: lokalizacja, metraż, cena, termin dostępności poprzez ustalenie niezbędnych adaptacji dla obiektów produkcyjnych oraz omówienie technicznych szczegółów związanych ze specjalistycznym rodzajem działalności. Ustalamy wraz z Klientem priorytety dla poszczególnych parametrów.
Opracowanie listy potencjalnych obiektów jest istotne, aby przystąpić do renegocjacji aktualnej powierzchni magazynowej, ponieważ daje Klientowi rozległą wiedzę na temat zmieniającego się rynku oraz dostępności alternatywnych powierzchni magazynowych.

03

Przygotowanie short-list'y obiektów

Na tym etapie wraz z klientem dopracowujemy szczegóły metrażu, wielkości modułu, niezbędnych parametrów i koniecznych adaptacji wybranych obiektów. Następnie pozyskujemy oferty od deweloperów i wynajmujących. Dzięki temu nasi klienci otrzymują pełne i szczegółowe zestawienie wraz z kalkulacjami finansowymi i jasnym obrazem realnych kosztów najmu powierzchni.

04

Negocjacje handlowe

Właściwie przeprowadzona analiza i pełna weryfikacja możliwości rynku pozwala naszym Klientom na zbudowanie najlepszej pozycji negocjacyjnej. Ze względu na różnice w modelach finansowych porównanie otrzymanych ofert nie jest proste i oczywiste. Nasi eksperci pomogą w analizie otrzymanych ofert, wskazując realny koszt każdego obiektu oraz wyjaśniając wszystkie zawisłości finansowe.

05

Podpisanie umowy

Umowy najmu obiektów magazynowych to skomplikowane umowy o objętości nierzadko ponad 30 stron, złożonej strukturze i rygorystycznych zapisach. Niezwykle ważne jest, aby analiza umowy najmu była powierzona kancelarii posiadającej wiedzę i praktykę w zakresie umów najmów magazynów lub podobnych powierzchni. Swoim Klientom MAXON Nieruchomości oferuje wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej, która przeanalizuje umowę najmu i pomoże w negocjacjach jej zapisów.

06

Przekazanie i odbiór obiektu

Pomagamy w odbiorze wynajętej powierzchni magazynowej, sprawdzamy dla naszych Klientów, czy wszystkie zapisy i wymogi umowy zostały uwzględnione w przygotowanym obiekcie. W przypadku nieprawidłowości, pomagamy także w wyegzekwowaniu tych zapisów.

07

Bieżące wsparcie

Niezależnie od zakończonego procesu najmu, pozostajemy w ciągłym kontakcie i do pełnej dyspozycji naszych Klientów. W trakcie trwania obowiązującej umowy, służymy swoją fachową poradą oraz pomagamy we wszelkich nowych potrzebach, np. w podnajmie niewykorzystywanej powierzchni.
W przypadku przedłużenia okresu najmu lub konieczności zmiany obiektu, oferujemy naszym klientom natychmiastowe działanie: wsparcie w negocjacjach z deweloperem lub wynajmującym oraz ponowną analizę rynku, uwzględniającą zmienione zapotrzebowanie.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytanie?
Kamilla Joszczuk

Head of Industrial Department


Zadzwoń

LUB NAPISZ DO NAS