Ile kosztuje wynajem hali produkcyjnej?

Wynajem hali produkcyjnej to względnie łatwy i często wybierany sposób pozyskania powierzchni pod prowadzenie działalności pośród małych i średnich przedsiębiorców, ale również gigantów, którzy z różnych powodów nie budują swoich fabryk. Jednym z najbardziej kluczowych zagadnień pojawiającym się podczas poszukiwania odpowiedniej powierzchni przemysłowej jest oczywiście to ile kosztuje wynajem hali produkcyjnej. Tak jak w przypadku każdej nieruchomości, nie ma jednej, uniwersalnej stawki, która odpowiadałaby na to pytanie. Koszt wynajmu hali kształtowany jest przede wszystkim przez jej położenie, klasę, ale również od metrażu powierzchni i długości umowy najmu, na którą zdecyduje się najemca. Zazwyczaj deweloperzy są w stanie zaproponować korzystniejsze stawki najemcom zainteresowanym większymi powierzchniami oraz długookresowymi umowami.

Obecnie na rynku jest wiele inwestycji, które są przystosowane do prowadzenia produkcji, jednak warto wiedzieć, że budynki, które miały spełniać funkcję stricte magazynową, można również zaadaptować pod działalność produkcyjną. Aby w hali mogła odbywać się produkcja, musi ona spełniać odpowiednie, uwarunkowane prawnie wymogi. W przeciwieństwie do pracy odbywającej się na hali magazynowej, praca na produkcji ma charakter stały (powyżej 4 godzin dziennie), przez co zgodnie z polskimi przepisami pracodawca musi zapewnić właściwą temperaturę oraz stopień doświetlenia naturalnego w obiekcie. Temperatura na hali produkcyjnej, w której znajdują się stanowiska stałej pracy, nie może być niższa niż 18 °C, natomiast minimalny poziom doświetlenia światłem dziennym musi wynosić 12,5%. W praktyce, jeśli magazyn został wybudowany wyłącznie pod składowanie towaru, a najemca chciałaby poprowadzić w nim działalność produkcyjną, wynajmujący musi dokonać dostosowań polegających najczęściej na wyposażeniu hali w odpowiedni system ogrzewania, powiększenia istniejących świetlików lub wycięciu nowych pasów świetlnych w dachu lub ścianach. Takie ulepszenia wiążą się oczywiście z dodatkowymi, często niemałymi kosztami, które wynajmujący zazwyczaj wlicza w czynsz i rozkładając je proporcjonalnie do okresu trwania umowy najmu. Podobnie jest ze wszystkimi innymi dostosowaniami, których najemca potrzebuje, aby móc skutecznie prowadzić swoją działalność. 

Ponadto, aby dobrze ocenić opłacalność wynajmu konkretnej powierzchni przemysłowej, najemca powinien wiedzieć co, oprócz wyżej wspomnianych kosztów związanych z ulepszeniami, będzie rzutowało na finalny koszt wynajmu hali. Zarówno w przypadku powierzchni magazynowej, jak i produkcyjnej, na całkowity koszt wynajmu składa się czynsz, opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za media. Przy wynajmie obiektów przemysłowych, zwłaszcza od większych deweloperów, najemca może spotkać się z terminami „czynsz bazowy” oraz „czynsz efektywny”. Nierzadko te określenia nie są do końca zrozumiałe dla potencjalnych najemców i budzą wiele wątpliwości oraz pytań. Czynsz bazowy jest stawką wyjściową netto, podlegającą corocznej indeksacji, obowiązującą przez cały okres trwania stosunku najmu. Większość deweloperów stosuje natomiast szereg zachęt finansowych, takich jak kilkumiesięczne zwolnienia z opłat, tzw. ,,miesiące bezczynszowe’’ lub kontrybucje finansowe, które najemca może wykorzystać na adaptację powierzchni do swoich potrzeb. Po odliczeniu od czynszu bazowego wszelkich zachęt finansowych i rabatów zapewnionych przez wynajmującego, uzyskuje się czynsz efektywny, czyli faktyczną kwotę, którą najemca będzie co miesiąc płacił za wynajem powierzchni. 

Kolejnym elementem składającym się na koszt wynajmu hali produkcyjnej są opłaty eksploatacyjne, które najprościej można zdefiniować jako opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości. Przede wszystkim są to koszty wynikające z obowiązkowych opłat publicznych oraz wszelkiego rodzaju podatków, takich jak podatek od nieruchomości. Pozostałe składowe kształtujące stawkę opłaty eksploatacyjnej to najczęściej koszty z tytułu zarządzania i ubezpieczenia nieruchomości, ale również utrzymywania powierzchni wspólnych. W przeciwieństwie do opłat podatkowych narzucanych z góry przez organy administracyjne, opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości są warunkowane przez wynajmującego, który sam decyduje o wyborze zarządcy obiektu, ochrony, konserwatorów oraz innych podwykonawców. 

Ostatnim istotnym komponentem, który potencjalny najemca powinien uwzględnić w swoim budżecie planując wynajem powierzchni produkcyjnej, są opłaty licznikowe wynikające ze zużycia mediów przez najemcę. Metody rozliczania opłat licznikowych są różne, natomiast w większości przypadków najemcy płacą zaliczki, które są estymacją przewidywanych kosztów. Estymacja często równi się od stanu faktycznego zużycia mediów, dlatego ostatecznie wyrównuje się ją poprzez dopłatę ze strony najemcy lub wynajmującego. 

Gdzie ogłosić wynajem hali?

Kolejną istotną kwestią, która jest nieodłącznym elementem procesu wynajmu przestrzeni produkcyjnej zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy jest to gdzie ogłosić wynajem hali lub gdzie ją znaleźć w przypadku chęci jej wynajęcia. Najczęściej ogłoszenia umieszczane są na popularnych portalach nieruchomościowych oraz na stronach internetowych agencji pośredniczących w obrocie obiektami magazynowo-produkcyjnymi. Dla Klientów zainteresowanych wynajęciem powierzchni przemysłowej współpraca z agencją pośrednictwa w większości przypadków jest całkowicie bezpłatna. Współpraca z wynajmującym opiera się natomiast na bazie umowy pośrednictwa, która przewiduje wynagrodzenie dla pośrednika w przypadku znalezienia najemcy i skutecznego podpisania umowy najmu przez obie strony.

Wynajem hali – jaki vat?

Ostatnim wątkiem, wartym poruszenia jest to, jaka stawka podatku VAT obowiązuje w przypadku wynajmu hali produkcyjnej. W przypadku lokali i obiektów użytkowych, do których należą budynki magazynowe i produkcyjne ustawowa stawka podatku VAT wynosi 23%.

Udostępnij
Dołącz do dyskusji