Magazyn wysokiego składowania

Czym jest magazyn wysokiego składowania?

Magazyny wysokiego składowania nazywane również magazynami wysokoregałowymi to nowoczesna alternatywa dla składowania towaru tylko na niższych poziomach hal wielkopowierzchniowych. Dzięki zagospodarowaniu „powierzchni pionowej” składowanie ładunku jest wydajniejsze i bardziej ekonomiczne

Termin „magazyn wysokiego składowania” nie istnieje w prawie polskim ani nie został zawarty w żadnych normach. Kiedy więc mówi się o tego typu budowli? Najczęstszy podział dotyczy konkretnie wysokości składowania materiału:
Niskiego składowania – do 4,2 m,
Średniego składowania – od 4,2 do 7,2 m,
Wysokiego składowania – powyżej 7,2 m.

Drugi podział dużo rzadziej używany został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 
Według powyższego aktu prawa budynki zostały podzielono na 4 kategorie odnosząc się do wysokości budynku od poziomu terenu:
Niskie (N) – budynki nie przekraczające 12 metrów 
Średniowysokie (SW) – budynki od 12 do 25 metrów
Wysokie (W)  od 25 do 55 metrów
Wysokościowe (WW) – powyżej 55 metrów

Należy pamiętać o tym, iż  powyższy podział dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych (przedszkoli, budynków wielorodzinnych czy drapaczy chmur). Nie jest to podział magazynów.

Zalety magazynów wysokiego składowania

Hale magazynowe o wysokości powyżej 7,2 m to obecnie jedno z nowocześniejszych podejść do składowania towaru. Przy zachowaniu wszystkich norm i zastosowaniu się do zaleceń producentów takie rozwiązanie pomaga zaoszczędzić nie tylko na metrażu danego budynku, ale również wpływa na:

niższe koszty składowania towaru, 
bardziej wydajne wykorzystanie powierzchni,
skrócenie czasu pracy przy użytkowaniu odpowiedniego sprzętu,
automatyzację procesów logistycznych,
zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
wyeliminowanie do minimum przypadkowego uszkodzenia towaru

W magazynach wysokiego składowania wiele aspektów można dopasować do specyfiki danej firmy np. szerokość regałów czy ich rozstaw co w przypadku składowania towaru tylko na niższych poziomach generuje wiele problemów. Przede wszystkim wiele miejsca należy przeznaczyć na korytarze pomiędzy składowanym towarem. W przypadku materiałów składowanych na regałach dostęp jest zapewniony za pomocą jednego korytarza do kilkudziesięciu a czasem kilkuset poziomów jednocześnie. 

Maszyny wysokiego podnoszenia

Hale magazynowe są projektowane w taki sposób, aby wykorzystać jak najwięcej przestrzeni składowanie towaru, a jak najmniej na ich transport. Rozwiązaniem jest specjalna flota systemowych wózków widłowych. Nowoczesny sprzęt potrzebuje mniej niż 2 metrów szerokości korytarza, co w porównaniu do tradycyjnych wózków widłowych jest niemożliwe. Należy wspomnieć również o tym, że maszyny te najczęściej poruszają się w pętlach indukcyjnych (pętle bezpieczeństwa) lub po tzw. szynach magazynowych. Przepisy BHP określają, że w czasie pracy pojazdów w wąskim kanale nie może przebywać tam inna osoba.

Systemowa wózki widłowe w skrócie VAN (ang. Multifunction Verry Narrow Aisle truck) różnią się od tradycyjnych maszyn również układem kabiny. Kokpit operatora maszyny powinien być wyposażony w napęd elektryczny i znajdować się z boku wózka a nie od jego frontu. 

Podczas zakupu wózków systemowych VNA należy zapoznać się ze specyfikacja maszyny i dopasować pojazd do magazynu i rodzaju składowanego towaru. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
udźwig maszyny,
wysokość podnoszenia, 
szerokość korytarza roboczego, 
czas pracy baterii,
czy pojazd posiada czujniki ruchu w celu automatycznego wyhamowania toru jezdnego wózka. Jest to ważny element, który może uchronić przed niebezpiecznym sytuacjami. Głowice monitorujące przestrzeń przed i za wózkiem pozwalają na zatrzymanie pojazdu w momencie napotkania przeszkody, którą może okazać się pracownik lub towar znajdujący się w kanale.

Regały

Regały w magazynach wysokiego składowania cechują się stabilną, wytrzymałą konstrukcją. Tak samo jak w przypadku systemowych wózków widłowych należy dostosować ich parametry do powierzchni na jakiej będą składowane towary. Rozstaw pomiędzy regałami wysokiego składowania powinien być dostosowany do pojazdów poruszających się w kanałach oraz do rodzaju składowanego towaru.

Prace wykonywane w magazynie tj. rozładunek i załadunek towaru nie powinny stwarzać zagorzenia dla pracowników oraz dla magazynowanego towaru. 

Bezpieczeństwo


W magazynach wysokiego składowania najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo pracowników oraz składowanego towaru.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
odpowiednie uprawnienia do poszczególnych prac personelu,
maksymalne obciążenie posadzki hali magazynowej,
dopuszczalne maksymalne obciążenie regału magazynowego,
dobór odpowiedniego typu składowania do konkretnego towaru (np. miejsce, technika, wysokość składowania),
czytelne oznaczenie o maksymalnym obciążeniu wszystkich korytarzy, podłóg, regałów, urządzeń do transportu i towaru,
czytelne oznaczenie dróg ewakuacyjnych,
stosowanie się do wszystkich wymogów BHP w tym między innymi w zakresie sygnalizacji optycznej i akustycznej
Zaleca się systematyczne przeprowadzanie kontroli pod względem BHP hal magazynowych w celu wczesnego zareagowania na ewentualne zagrożenia. Należy pamiętać, że każdy magazyn musi spełniać i przestrzegać warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

Podsumowanie

Magazyny wysokiego składowania to szansa na rozwój branży logistycznej. Zaawansowanie technologie, nowoczesne wyposażenie oraz automatyzacja procesów pozwalają na nieustanną kontrolę bezpieczeństwa załadunku, rozładunku oraz przechowywanego towaru. 

Zachęcamy do kontaktu w celu znalezienia odpowiedniej przestrzeni magazynowej dla Twojej firmy.

 

 

   

Udostępnij

Dołącz do dyskusji