MLP Group zwiększyło przychody o ponad połowę

Najważniejsze dane za pierwsze półrocze 2023:

• Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 185,7 mln zł, +51% r./r. 40,3 mln euro (+52% r./r.)
• EBITDA bez uwzględnienia aktualizacji wyceny: 97,2 mln zł (+ 63% vs 1H 2022 roku), 21,1 mln euro (+ 64% vs 1H 2022 roku);
• Wartość nieruchomości inwestycyjnych: 4,3 mld zł (- 3% vs 31 grudnia 2022 roku), 963,1 mln euro (+ 2% vs 31 grudnia 2022 roku);
• Wartość aktywów netto (NAV): 2 394,3 mln zł (- 4% vs 31 grudnia 2022 roku), 538,0 mln euro (+ 1% vs 31 grudnia 2022 roku);
• NAV na akcję: 99,8 zł (- 4% vs 31 grudnia 2022 roku), 22,4 euro (+ 1% vs 31 grudnia 2022 roku);
• FFO: 58,0 mln zł (+ 57% vs 1H 2022 roku), 12,6 mln euro (+ 58% vs 1H 2022 roku);
• Strata netto: -82,7 mln zł (-17,9 mln euro);
• Umowy najmu podpisane w I połowie 2023 roku lub w trakcie procesu podpisywania do wrześniu 2023 roku: ok. 161 tys. m2;
• Certyfikaty BREEAM/DGNB: do III kw. 2023 roku 85% całego portfela nieruchomości uzyska certyfikaty na poziomie Very Good.

„W pierwszej połowie 2023 roku przyjęliśmy bardzo ostrożne podejście w obliczu niepewności ekonomicznej. Pomimo wymagającego otoczenia gospodarczego osiągnęliśmy doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym, głównie dzięki efektom naszej działalności związanej z wynajmem nieruchomości w całej Europie. Zwiększyliśmy w pierwszym półroczu przychody i FFO (z ang. funds from operations) o ponad 50% – to dla nas bardzo istotny wskaźnik pokazujący bardzo duży potencjał i również stabilność operacyjną MLP Group. Wartość naszych nieruchomości inwestycyjnych osiągnęła 4,3 mld zł (wzrost w EUR o 2%, spadek w PLN o -3%). Widzimy, że proces podejmowania ostatecznych decyzji przez najemców uległ wydłużeniu – większość nowych transakcji MLP Group zostanie zawarta w III i IV kwartale 2023 roku” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

W I półroczu br. umowy na ponad 160 tys. mkw.

MLP Group rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Grupa prowadzi obecnie 21 parków logistycznych. Strategicznym celem pozostaje poszerzanie oferty magazynowej w ramach rozwoju budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej. Umowy najmu zawarte w pierwszej połowie br. lub będące w procesie podpisywania do września br. dotyczyły łącznie około 161 tys. mkw. Ze względu na dłuższy czas podejmowania ostatecznych decyzji przez najemców, większość transakcji leasingu zostanie zawarta w dwóch ostatnich kwartałach roku. Sektor przemysłowy i logistyczny w Europie korzysta ze strukturalnych czynników popytu, takich jak konieczność dalszej poprawy łańcuchów dostaw, rosnącego zainteresowania projektami nearshoringu i friendshoringu.

MLP Group w pierwszej połowie br. na rynku polskim i rumuńskim rozpoczęło realizację inwestycji o charakterze spekulacyjnym, obejmujących łącznie ponad 108 tys. mkw. powierzchni. W fazie budowy wynajętych zostało już 26% powstających obiektów, co potwierdza duże zapotrzebowanie na nowe przestrzenie. MLP Group w I półroczu 2023 r. przekazało do użytkowania łącznie około 97 tys. mkw. nowej powierzchni. Na koniec minionego półrocza Grupa dysponowała 1,07 mln mkw. gotowej powierzchni, przy 97,4% wskaźniku wynajęcia wszystkich aktywów. W trakcie budowy i w przygotowaniu było kolejnych blisko 122 tys. mkw. Średni czas zawartych umów najmu wynosi 7 lat, a wskaźnik retencji sięga 100%.

Bezpieczna sytuacja finansowa sprzyja realizacji celów

„Korzystamy z solidnej pozycji płynnościowej, aby finansować ambitne cele rozwojowe. Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i dużą zmienność w gospodarce, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na obecne wyzwania. 100% umów najmu jest indeksowana wskaźnikiem CPI dla EUR bez żadnego limitu (raz w roku w lutym). Wszystkie czynsze są denominowane w EUR lub są bezpośrednio wyrażone w tej walucie, co znacznie zmniejsza naszą ekspozycję na ryzyko walutowe. Prawie 80% kredytów jest zabezpieczonych IRS na najbliższe 5 lat, co zabezpiecza nas przed zmianami stóp procentowych. Największą wartością jest potencjał zabezpieczonych działek, który umożliwia szybki rozwój w najbliższych latach na rynkach europejskich” – podkreślił Radosław T. Krochta.

MLP Group utrzymuje również silną pozycję w zakresie przepływów pieniężnych. Wskaźnik LTV (z ang. loan to value) w I półroczu br. był na poziomie 35,7%, a wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 3,0x ICR (z ang. interest coverage ratio). Występował długi okres zapadalności zadłużenia wynoszący 4,3 lat. Z kolei FFO (z ang. funds from operations) wyniosło 58 mln PLN, co oznacza wzrost o 57% r./r.

Inwestycje w ESG przyciągają najemców

MLP Group konsekwentnie wdraża inwestycje związane z wykorzystaniem energii odnawialnej. Strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju pokrywa się z oczekiwaniami najemców, którzy domagają się większego bezpieczeństwa energetycznego, niższych kosztów użytkowania i możliwości realizacji własnych celów związanych z ESG. MLP Group zainstalowało już systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 4,67 MWp, a do końca tego roku zamierza zwiększyć ją do 6,46 MWp. Celem jest zainstalowanie paneli na każdym budynku, co jest traktowane jako standard przy budowie nowych obiektów.

Duży potencjał do dalszego rozwoju

„Na wszystkich rynkach, na których działamy, zapotrzebowanie najemców na powierzchnie magazynowe utrzymuje się na dobrym poziomie. Widzimy silny popyt ze strony sektora przemysłu lekkiego, który związany jest z trendem przenoszenia produkcji przez firmy z powrotem do kraju siedziby (ang. friend/nearshoring), co jest zgodne z założeniami strategii MLP Group. Stale uzupełniamy swój bank ziemi. W minionym okresie zwiększyliśmy potencjał rozbudowy parków MLP Poznań West oraz MLP Pruszków II. Jesteśmy w trakcie zakupów działek pod nowe projekty MLP Berlin Spreenhagen oraz MLP Bieruń, a ich nabycie nastąpi w najbliższym czasie. W drugiej połowie roku, poza realizacją wielu przedsięwzięć na rynku polskim i niemieckim, ruszymy z projektami logistyki miejskiej w Poznaniu, Łodzi i Wiedniu. Kontynuujemy rozwój w Niemczech, gdzie systematycznie zwiększamy nasze portfolio projektów. Planujemy wzmocnić i rozszerzyć naszą obecność w Zagłębiu Ruhry, Brandenburgii i Hesji. Dalszy rozwój na rynku niemieckim jest kluczowym punktem naszej strategii. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) w 2023 r. wyniosą około 100-150 mln euro, z czego około 30% zostanie przeznaczone na zakup nowych działek. W skali całego roku planujemy wynająć około 200-300 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej” – dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

źródło: materiały prasowe

Podobne aktualności