Goodman z dużym zyskiem

Według raportu Grupy Goodman za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 roku, zysk z działalności operacyjnej firmy na całym świecie osiągnął poziom 942 mln dolarów australijskich (AUD), o 11,4% więcej niż rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 51,6 centa AUD (wzrost o 10,5% r/r), a zysk księgowy ponad 1,6 mld AUD – o 48% niż rok wcześniej.

Firma przewiduje, że w bieżącym roku odnotuje zysk operacyjny w wysokości ponad 1 mld AUD, a zysk na akcję wyniesie 56,3 centa AUD (+9% r/r).

“Nasza strategia niezmiennie skupia się na posiadaniu, zarządzaniu i tworzeniu nieruchomości najwyższej klasy dla klientów działających w dużych ośrodkach miejskich. Efektem jest znaczący wzrost zysków dla firmy oraz naszych udziałowców.

Kluczowy wpływ na naszą działalność ma ewolucja łańcucha dostaw naszych klientów – rynek oczekuje, że będą oni działać coraz szybciej i wydajniej.

Portfel naszych nieruchomości stale rośnie – obecnie na całym świecie realizujemy inwestycje o łącznej wartości 4,2 mld AUD. W ciągu kolejnych 12 miesięcy wartość ta wzrośnie do około 5 mld AUD. W zakończonym roku finansowym pozyskaliśmy też więcej kapitału od naszych partnerów, a zwrot z wspólnych inwestycji wyniósł średnio 16% w skali roku.

Zysk z aktualizacji wyceny naszych nieruchomości oraz przedsięwzięć realizowanych wspólnie z partnerami wyniósł 3,8 mld AUD i miał wpływ na wzrost wartości projektów zarządzanych przez Goodman (AUM) do poziomu 46 mld AUD. Szacujemy, że będzie ona rosła wraz z oddawaniem do użytku kolejnych obiektów.”- mówi Greg Goodman, Prezes Zarządu grupy Goodman.

 

Podobne aktualności