Finalizacja zakupu 72 ha pod Nysą

W najbliższym czasie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park podpisze umowę sprzedaży 72 ha gruntu z firmą Umicore Poland w regionie wsi Radzikowice i Goświnowice. 

Podpisanie umowy da możliwość realizacji fabryki, w której produkowane będą części do baterii samochodów elektrycznych. Inwestycja koło Nysy będzie kosztować inwestora 26, 7 mln euro.