Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z pandemią koronawirusa.

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało listę zaleceń dla przedsiębiorców branży transportowej i logistycznej, które mają zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem COVID-19.

Resort kładzie nacisk przede wszystkim na zachowanie odpowiednich środków higieny w miejscu pracy. Rekomenduje regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie min. 60 proc. alkoholu. Ważne jest by kierowcom pojazdów w miarę możliwości zapewnić żele lub płyny dezynfekujące. Dodatkowo w widocznych miejscach pomieszczeń MR zaleca umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym i upewnić się, że są one regularnie napełniane. Resort radzi też by wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce oraz upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

Ponad to, środki transportu oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów powinny stale pozostać czyste i higieniczne. „Powierzchnie dotykowe, tj. kierownice, klamki, gałki, klawiatury, deski rozdzielcze muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem" - czytamy w komunikacie.

Te same środki ostrożności i higieny powinny objąć także pomieszczenia biurowe i magazynowe, w których przebywają pracownicy i klienci: „Powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem" - rekomenduje resort.

Dodatkowo, zaleca się by zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5m), a jeśli tylko to możliwe kontaktować się z klientami za pomocą telefonu bądź maila oraz promować płatności bezgotówkowe. 

MR podkreśla, że nie zaleca się noszenia maseczek przez osoby zdrowe. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. 

Pełna lista rekomendacji dla branży transportowej i logistycznej znajduje się na stronie www.gov.pl

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na numer Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 .  

 

Podobne aktualności