Sunex inwestuje w Raciborzu.

Część nowej hali przeznaczona będzie na instalację linii technologicznej niezbędnej do rozpoczęcia prac B+R dotowanych przez NCBiR jako projekt pod nazwą "Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W hali planowana jest także instalacja maszyn, które umożliwią zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych firmy Sunex.

Jednocześnie 25 lipca br. uprawomocniła się decyzja wydana przez Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dookreślająca warunki wsparcia działalności gospodarczej polegające na odpowiednim zwolnieniu z podatku dochodowego na czas określony do grudnia 2031 r.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zwolnień podatkowych wyniesie ok. 28,8 miliona złotych.

Sunex zobowiązany jest, m.in. do poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych w wysokości 22,2 milionów złotych i zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 15 pracowników.

Podobne aktualności