Rekordowe wyniki Marvipolu. Magazyny z niższym wynikiem

Segment magazynowy grupy Marvipol zakończył pierwsze półrocze br. z 15,9 mln zł zysku netto, wobec 23,9 mln zł w pierwszym półroczu 2021 r. Niższy wynik jest związany ze zmianą miksu inwestycji magazynowych – większość projektów, w które obecnie jest zaangażowana grupa, znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.

Zysk operacyjny Grupy zwiększył się rdr. o 94 proc., do 67,3 mln zł, o czym przesądziły wyższe wyniki segmentu deweloperskiego oraz dodatni wynik segmentu pozostałych nieruchomości, kompensujące niższe zyski segmentu magazynowego.

Mocne fundamenty finansowe, biznesowe i organizacyjne grupy pozwalają nam elastycznie poruszać się po obecnie szczególnie wymagającym rynku, dostosowywać naszą ofertę mieszkaniową oraz portfel inwestycji magazynowych do warunków rynkowych i potrzeb klientów - komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.

Segment deweloperski grupy, dzięki przekazaniu nabywcom 373 lokali mieszkalnych i usługowych, rozpoznał w pierwszym półroczu br. 241,2 mln zł przychodów (75,3 mln zł rok wcześniej), proc. rentowność). Wynik operacyjny wzrósł rdr. o 537 proc., do 44,9 mln zł. 

Magazyny z niższym wynikiem 
Segment magazynowy grupy zakończył pierwsze półrocze br. z 15,9 mln zł zysku netto, wobec 23,9 mln zł w I półroczu 2021 r. Niższy wynik jest związany ze zmianą miksu inwestycji magazynowych – większość projektów, w które obecnie jest zaangażowana grupa, znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.

Segment pozostałych aktywów nieruchomościowych, do którego przypisane jest m.in. część projektu Unique Tower, rozpoznał, dzięki oddaniu do użytkowania ww. inwestycji, 85,5 mln zł przychodów, 9 mln zł EBIT oraz 6,3 mln zł zysku netto.

Grupa zakończyła pierwsze półrocze z 191,2 mln zł gotówki na kontach. Wzrost długu netto do 281 mln zł, wobec 128,7 mln zł na koniec 2021 r., jest konsekwencją wypłaty rekordowych 47,5 mln zł dywidendy oraz ujęcia w bilansie (w tym w pasywach finansowych) aktywów i zobowiązań związanych z dzierżawą lokali w Unique Tower, wykorzystywanych od maja br. dla ich dalszego wynajmu pod marką Royal Tulip Warsaw Apartments.

Mocne fundamenty finansowe, biznesowe i organizacyjne grupy pozwalają nam elastycznie poruszać się po obecnie szczególnie wymagającym rynku, dostosowywać naszą ofertę mieszkaniową oraz portfel inwestycji magazynowych do warunków rynkowych i potrzeb klientów. Niezmiennie jesteśmy przekonani, że Marvipol, będący jednym z najbardziej doświadczonych podmiotów w polskiej branży nieruchomości, w 2022 r. potwierdzi swoją efektywność w działaniu, rozpoznając w skali całego roku satysfakcjonujący akcjonariuszy wynik finansowy – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development S.A.

Podobne aktualności