Prologis osiągnie neutralność emisyjną

W Raporcie ESG 2021-2022 Prologis zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku.

ESG to zrównoważony rozwój rozpisany szczegółowo w trzech obszarach: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Tylko tak kompleksowe podejście do prowadzenia biznesu i równoległe wdrażanie zmian w każdym z tych obszarów, pozwolą realnie ograniczyć negatywny wpływ działalności przedsiębiorców na naszą planetę. Właśnie takie podejście stanowi fundament globalnej strategii ESG w Prologis, która stanowi integralną część strategii biznesowej firmy.


Ważne, by mówić o faktach i rzeczywiście podjętych działaniach – zaplanowanych, zrealizowanych i ujętych w raportach. Dlatego nieprzerwanie od 2013 roku Prologis wydaje roczne raporty ESG, w których prezentuje dokonania i osiągnięcia firmy w zakresie ESG. Tym samym tworzy warunki do zrównoważonego rozwoju i odważnie wyznacza standardy na rynku nieruchomości logistycznych.
W Raporcie ESG 2021-2022 Prologis zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu 1 GW mocy wytwórczych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych magazynami energii, masowemu wdrożeniu budownictwa neutralnego węglowo do 2025 roku oraz osiągnięciu zerowej emisyjność netto z działalności operacyjnej do roku 2030.

"Prologis z równym zaangażowaniem dba o wszystkie trzy obszary ESG. To daje nam ogromną przewagę na polskim rynku, gdyż większość firm poprzestaje na wskaźniku środowiskowym i społecznym. My dbamy nie tylko o niski ślad węglowy naszych budynków, ale też o tworzenie lepszych i przyjaznych miejsc do pracy i życia. Tworzymy parki logistyczne, w których biznes i ludzie mogą się dynamicznie rozwijać, a wszystko z poszanowaniem środowiska naturalnego." - mówi Paweł Sapek, Senior Vice President i szef Prologis w Europie Środkowej.


W kwestii ochrony środowiska kluczowa jest realizacja takich działań, które pozwolą na łagodzenie zmian klimatycznych, dostosowanie się do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie zasobów, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, zapobieganie zanieczyszczeniom czy ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej oraz ekosystemów. W Europie Prologis współpracuje z organizacją Cool Earth, która zajmuje się ochroną lasów deszczowych. Każdy nowy obiekt jest kompensowany ochroną lasów o powierzchni 30-krotnie większej niż budowany budynek. W ten sposób ochroniono już do tej pory 1 973 hektary lasów deszczowych i to jedynie z europejskich inwestycji. W parkach są instalowane zaawansowane technologicznie rozwiązania, które ograniczają ślad węglowy i zużycie energii.


Prologis wciąż pozostaje liderem branży pod kątem innowacyjnych pomysłów na dekarbonizację działalności. Dział Prologis Ventures od 2016 roku zainwestował 150 mln dolarów w prawie 40 przedsiębiorstw, skupiając się na ESG i na zrównoważonym rozwoju. Obecnie już 57% magazynów oraz powierzchni biurowych w globalnym portfolio Prologis jest wyposażona w oświetlenie LED.
Na przykład w Prologis Park Janki funkcjonują wiatrowe latarnie uliczne czy płyty chodnikowe pochłaniające CO2 oraz biopark – takie zielone płuca parku z miejscami do odpoczynku, o powierzchni jednego hektara. We wszystkich parkach Prologis płynie zielona energia od Tauron – pochodząca wyłącznie z OZE. Co ważne wskaźnik zaangażowania pracowników w Prologis wynosi 88%, to o 12 punktów procentowych więcej od średniego wyniku zaangażowania dla podmiotów z sektora usług finansowych.

 

źródło: materiały prasowe

Podobne aktualności