Portfel projektów ukończonych i w fazie budowy ELI przekroczył 1 mln mkw. powierzchni najmu

Portfel projektów ukończonych i w fazie budowy European Logistics Investment w I połowie 2023 roku przekroczył 1 mln mkw. powierzchni najmu. Platforma logistyczna należąca do Griffin Capital Partners, Madison International Realty i Redefine Properties skupia się na rynku warszawskim i krakowskim.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku spółka ukończyła dwa projekty logistyczne o łącznej powierzchni około 70,5 tys. mkw. GLA. Inwestycje zlokalizowane są w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz w Krakowie. Nowo dostarczone projekty w dniu oddania do użytkowania osiągnęły wysoki poziom najmu, czyli 61 proc. Dotychczasowy profil najemców obejmuje branże produkcyjną i logistyczną. Obiekty są w trakcie certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.

W I połowie 2023 roku ELI rozpoczęło również realizację dwóch nowych projektów o łącznej powierzchni prawie 35 tys. mkw. GLA. Powierzchnia, która będzie w nich dostępna, została już w pełni wynajęta. Obie inwestycje zlokalizowano w okolicach Krakowa.

Według stanu na koniec II kwartału 2023 roku portfolio ELI, z uwzględnieniem banku ziemi pod przyszłe inwestycje, wynosi łącznie 1,3 mkw. GLA i obejmuje 30 projektów zlokalizowanych w 10 centrach logistycznych na terenie całej Polski.

ELI kontynuuje inwestycje na strategicznych rynkach Krakowa i Warszawy, które należą do najlepiej rozwijających się regionów w Polsce. Kraków stanowi doskonały przykład rynku, na którym - ze względu na zaburzenie równowagi rynkowej popytu i podaży - obserwujemy znaczący wzrost wartości czynszów. Mimo ograniczonej dostępności gruntów na tym obszarze, ELI pozyskało atrakcyjnie położone działki inwestycyjne, które odpowiadały na zapotrzebowanie najemców w regionie, dzięki czemu projekty szybko przeszły w fazę budowy. Dotychczas platforma ELI dostarczyła bądź nabyła sześć projektów w regionie Krakowa, o łącznej powierzchni 172 tys. mkw. GLA, co stanowi 23 proc. całkowitej powierzchni najmu na rynku krakowskim. Jednocześnie wciąż poszukujemy nowych, interesujących możliwości inwestycyjnych, zarówno w regionie Krakowa, jak i Warszawy - mówi Pieter Prinsloo, prezes European Logistics Investment.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, do czerwca 2023 roku ELI zawarła umowy na łączną powierzchnię 184,7 tys. mkw. GLA. To prawie 20 proc. portfela ukończonych i powstających projektów platformy. Spośród 22 umów najmu, większość wynajętej powierzchni przypadła na rejon Warszawy (pięć transakcji, 71 tys. mkw.) oraz Krakowa (sześć transakcji, 53 tys. mkw.). Zdecydowaną większość transakcji stanowiły nowe umowy najmu - 140 tys. mkw. Przedłużeniami umów zostało objęte 34 tys. mkw., a istniejąca powierzchnia wynajęta nowym najemcom odpowiadała za 11 tys. mkw. całkowitej aktywności najemców.

Silna dynamika transakcji jest związana z tempem rozwoju naszego portfolio. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność ELI w 2018 roku, postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie 1 mln mkw. w naszym portfolio w ciągu pięciu lat i ten strategiczny cel został osiągnięty. Oznacza to potrojenie naszego pierwotnego portfolio wynoszącego 312 tys. mkw., co udało nam się osiągnąć pomimo selektywnie prowadzonych procesów sprzedaży wybranych aktywów o łącznej powierzchni 358 tys. mkw. Nadal obserwujemy silny popyt wśród najemców, który przekłada się na rosnące stawki czynszów osiągane przy nowo podpisywanych umowach. Wzrost dochodu operacyjnego naszych projektów stanowi solidny fundament dla dalszego rozwoju naszego portfolio oraz dostarcza niezbędnej płynności, która wspiera kapitał obrotowy naszej platformy – dodaje Nebil Senman, współwłaściciel i partner zarządzający w Griffin Capital Partners.

Największe pod względem powierzchni umowy najmu podpisano w Radzyminie (prawie 53 tys. mkw.), w Krakowie Północ (26 tys. mkw.) i na warszawskich Błoniach Zachodnich (10 tys. mkw.). Wszystkie dotyczyły nowych projektów deweloperskich.

Podobne aktualności