Podatek od obiektów komercyjnych nie ominie obiektów magazynowych

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej

Wprowadzony w 2017 podatek od nieruchomości komercyjnych nie spodobał się Komisji Europejskiej, która zarzuciła polskim władzom, ze poprzez selektywność ustawy (opodatkowanie dotyczy tylko galerii handlowych i obiektów biurowych) próbuje tylnymi drzwiami wprowadzić zakwestionowany wcześniej podatek handlowy.

Zmiany w zakresie opodatkowania

Według przygotowanych zmian podatek dochodowy obejmie wszystkie budynki, niezależnie od ich rodzaju o ile w całości lub części zostały oddane do używania na podstawy umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wyłączone z opodatkowania zostały więc obiekty lub ich części wykorzystywane na cele własne podatnika.

Limit 10 mln zł będzie dotyczył podatnika

Kolejna zmiana dotyczy progu od którego stosowany jest podatek. W pierwotnej wersji opodatkowaniu podlegały tylko budynki o wartości powyżej 10 mln zł. Po wprowadzaniu poprawek limit 10 mln zł będzie dotyczył podatnika, niezależnie od ilości budynków jakie posiada. Ustawodawca wprowadził też dodatkowe zabezpieczenia przed możliwymi optymalizacjami podatkowymi (w szczególności poprzez nieuzasadnione ekonomicznie przeniesienie własności budynku).

Korekta zapisów pozwalających na optymalizację podatkową

Kolejną istotną zmianą jest korekta błędnego zapisu w pierwotnej wersji ustawy dzięki której podmioty mogły obniżać opodatkowanie podatku CIT. Doprecyzowane zostały poszczególne zapisy ustawy, także wprowadzona przypadkowo optymalizacja podatkowa nie będzie już możliwa.

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt zmian jest już po pierwszym czytaniu w sejmie w dniu 12 kwietnia 2018 w wyniku której został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Można jednak oczekiwać, że przebieg prac legislacyjnych będzie sprawny i jeszcze w maju przygotowane zmiany wejdą w życie.

Podobne aktualności