Poczta Polska buduje silną pozycję na rynku kurierskim. Pomóc ma sortownia w Panattoni Park Kalisz

Część magazynowa w Panattoni Park Kalisz przy ul. Rozwojowej 1 to nowoczesna powierzchnia operacyjna, charakteryzująca się łatwym dostępem do doków i wjazdem bezpośrednio z poziomu placu. Inwestycja jest zintegrowana z głównymi szlakami komunikacyjnymi kraju. Hala usytuowana jest w odległości 5 km od centrum Kalisza, w pobliżu obwodnicy miasta oraz dróg krajowych 25 i 12.

- Realizowane obecnie inwestycje Poczty Polskiej są odpowiedzią na systematycznie rozwijający się sektor e-commerce (...). Celem jest poprawa efektywności aktualnej funkcjonującej sieci logistycznej, którego realizacja przełoży się na wzrost efektywności pracy, zapewnienie terminowości przesyłek kurierskich na oczekiwanym przez klientów poziomie i w efekcie zapewni długofalowy rozwój - powiedział prezes zarządu Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Spółka dysponuje łączną powierzchnią 4,3 tys. mkw., na którą składa się ponad 3,7 tys. mkw. powierzchni magazynowej wraz z 8 dokami rozładowczymi, bramą drive-in i 4 bramami kurierskimi, ponad 650 mkw. powierzchni biurowo-socjalnej, 23 miejscami parkingowymi oraz placem załadunkowym.

- Transformacja infrastruktury logistycznej to jedno z kluczowych działań inwestycyjnych Poczty Polskiej. Konsekwentnie unowocześniamy nasze sortownie, aby zapewnić jak najlepsze rozwiązania i warunki do obsługi zwiększających się wolumenów paczek. Naszym celem jest pozycja lidera na rynku kurierskim a rozwojowi infrastruktury logistycznej będzie towarzyszyć zmiana oferty usług na jak najlepiej dostosowaną do potrzeb naszych klientów - powiedział wiceprezes Andrzej Bodziony. Dodał, że w sortowni będzie pracowało około 50 osób. - Jeśli chodzi o całą aglomerację kaliską to około 400 pracowników pracuje na terenie Kalisza - przekazał.

Dotychczas procesy logistyczne realizowane były w rozdzielni w Ostrowie Wlkp. przy ul. Towarowej 3, gdzie warunki w znacznym stopniu ograniczały możliwość sprawnej obsługi załadunku i wyładunku pojazdów ze względu na niedostateczną powierzchnię operacyjną do realizacji bieżących zadań.

- Pozyskiwanie nowych lokalizacji koniecznych do rozwoju infrastruktury logistycznej to istotny element polityki zarządzania nieruchomościami Poczty Polskiej. Nowe sortownie zapewnią lepszą infrastrukturę przeładunkową i lepszy stan techniczny, a to przekłada się na jakość obsługi przesyłek i poprawę warunków pracy - podkreślił wiceprezes Poczty Krzysztof Falkowski.

Na terenie województwa wielkopolskiego Poczta Polska realizuje obsługę logistyczną 13,3 tys. klientów umownych. Są to podmioty m.in z branży e-commerce, sektora finansów publicznych, sieci sprzedaży stacjonarnej. Ponadto spółka realizuje usługę przesyłki paletowej, z której korzysta ponad 2 100 klientów.

Średni dzienny wolumen palet w nadaniu liczy ok. 5 300 sztuk. Doręczenia przesyłek na tym obszarze działania realizuje łącznie ponad 2 tys. kurierów i listonoszy; miesięcznie przez wielkopolskie sortownie - poznańską i kaliską - przechodzi ponad 88 mln przesyłek listowych i reklamowych oraz około 7 mln przesyłek paczkowych i kurierskich.

Spółka realizuje projekt transformacji sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP (kurier, ekspres, paczka). Realizacja tego projektu umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wieść będą przesyłki KEP i e-commerce.

Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację planowanych od wielu lat inwestycji w zakresie Architektury Sieci Logistycznej (ASL). Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021-2025.

W ostatnim czasie Poczta Polska i Panattoni podpisały umowę na wynajem ponad 50 tys. m kw. powierzchni operacyjno-logistycznej dla drugiej sortowni w Warszawie. Nowa powierzchnia operacyjna będzie pełniła funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych nadchodzących z innych sortowni w kraju oraz z własnego obszaru działania. Równolegle toczą się prace związane z uruchomieniem sorterów do automatycznego rozdziału przesyłek KEP w istniejących jednostkach logistycznych Poczty Polskiej we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą.

Podobne aktualności