Park Konin z certyfikatem Breeam Outstanding

Pierwszy ukończony i w pełni wynajęty budynek w ramach Parku Konin, otrzymał certyfikację na najwyższym poziomie BREEAM, czyli Outstanding. To piąty taki certyfikat dla inwestycji Accolade, w tym drugi w Polsce. Magazyn w Koninie osiągnął aż 90% punktów, co czyni go najwyżej ocenionym budynkiem przemysłowym w kraju. Łącznie z tym projektem, niemal 30% naszego portfolio stanowią inwestycje typu brownfield. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych wymaga więcej prac przygotowawczych oraz nakładów inwestycyjnych niż realizacje typu greenfield. Mimo to ich rewitalizacja jest jednym z kluczowych założeń naszej strategii. Park Konin jest doskonałym przykładem tego typu przedsięwzięć i odzwierciedleniem naszych wartości – tu zaangażowanie w zrównoważony rozwój i troska o środowisko są zauważalne w każdym aspekcie inwestycji.

Park Konin zlokalizowany jest na terenach dawnego kolejowego centrum logistycznego, w skład którego wchodziły m.in. magazyny, warsztat lokomotyw oraz zakładowa stacja paliw. Łącznie znajdowało się tu 13 budynków, z których większość musiała zostać wyburzona. Przeprowadzono również badania, które wykazały zanieczyszczenie gruntu na terenie wokół dawnej stacji paliw. Niezbędna okazała się rekultywacja i remediacja, po której wykonano analizy potwierdzające czystość nowej gleby. 

Budynek z certyfikatem BREEAM w Parku Konin został poddany ocenie cyklu życia, aby poznać jego wpływ na otoczenie, w tym emisję śladu węglowego. W trosce o środowisko i w celu optymalizacji kosztów eksploatacji, wyposażono go w instalację fotowoltaiczną. Co istotne, zapotrzebowanie na energię pierwotną obiektu jest prawie o 50% niższe niż wymagają tego krajowe regulacje. Budynek zaprojektowano tak, aby zminimalizować wewnętrzne stężenie i recyrkulację zanieczyszczeń. Zainstalowano w nim wodooszczędną armaturę sanitarną oraz urządzenia kontrolujące przepływy. Szacunkowo, pozwoli to na ograniczenie zużycia wody o blisko 88% w stosunku do budynku ze standardowymi rozwiązaniami.

Ponadto 99,6% odpadów budowlanych poddano recyklingowi. W otoczeniu parku zasadzono rodzime gatunki drzew i krzewów oraz stworzono nowe naturalne siedliska dla owadów. Przygotowano również udogodnienia dla pracowników parku, w tym strefę ćwiczeń, miejsca do przechowywania rowerów, a także elektryczne stacje ładowania. 

Park Konin docelowo będą stanowiły dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 25 000 mkw. Magazyn zlokalizowany jest w Koninie, w centralnej Polsce. Przez miasto prowadzi międzynarodowa linia kolejowa Berlin-Moskwa, przebiegająca w pobliżu autostrady A2, która jest głównym łącznikiem pomiędzy Warszawą, Łodzią, Poznaniem a Niemcami. Dzięki bliskości rzeki Warty, lokalizacja daje możliwość wykorzystania istniejącej sieci połączeń z Morzem Bałtyckim. Region koniński jest znaczącym ośrodkiem przemysłu energetycznego.

źródło: materiały prasowe Accolade

 

 

Podobne aktualności