P3 podsumowuje dwie dekady działalności

P3 aspiruje do bycia wiodącym inwestorem na europejskim rynku. Firma planuje wzrost poprzez inwestycje i dalszy rozwój projektów deweloperskich.

P3 wkroczyło na szczególnie dynamiczną ścieżkę wzrostu w 2016 roku, gdy zostało kupione przez GIC, singapurski państwowy fundusz inwestycyjny. Od tamtego momentu firmie udało się niemal podwoić swą wartość, która obecnie wynosi około 7 mld euro. Ponadto w tym czasie P3 zbudowało około 1,8 miliona mkw. nowych powierzchni magazynowych, a w planach ma kolejne 800 tys. mkw. Rozwojowi P3 pomogły warunki rynkowe, które okazały się sprzyjające dla dostawców powierzchni logistycznych, a także szybsze upowszechnienie się handlu przez internet oraz ewolucja, która dokonała się w zwyczajach zakupowych konsumentów.

- P3 rozrosło się i jest teraz dynamiczną, fascynującą firmą, która ma aspiracje, by stać się wiodącym inwestorem w obszarze europejskich nieruchomości logistycznych. Jesteśmy firmą międzynarodową, która jest obecna na różnych rynkach, co jest cechą wyjątkową wśród inwestorów. Nasze największe atuty to długoterminowa perspektywa w zakresie inwestycji, rozwoju i własności zarządzanych przez nas nieruchomości, a także pełen zakres oferowanych usług - od przetargu i budowy po zarządzanie aktywami i nieruchomościami. Pragniemy zapewniać naszym klientom przydatne im umiejętności i odpowiednie nastawienie, które umożliwi osiąganie doskonałości, a jednocześnie oferować świetne miejsce pracy, gdzie będą mogły się rozwijać największe talenty - mówi Frank Pörschke, CEO P3 Logistic Parks.

W ciągu najbliższych lat P3 planuje wzrost poprzez dalszy rozwój działalności deweloperskiej oraz poszukiwanie możliwości inwestycyjnych – dotyczy to zarówno dużych, ogólnoeuropejskich portfeli, jak i mniejszych transakcji, skupionych na pojedynczych aktywach na rynkach lokalnych.

Rynek jest mocno rozgrzany, ale opierając się na naszym doświadczeniu inwestycyjnym, dostrzegamy szereg atrakcyjnych możliwości. Będziemy nadal aktywnie prowadzić transakcje i zwiększać nasze portfolio. Niedawno sfinalizowaliśmy zakup portfela o powierzchni 112 tys. mkw. w Hiszpanii, a obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kilku innych transakcji zlokalizowanych w różnych państwach europejskich - mówi Otis Spencer, CIO P3.

- Rozwój poprzez budowę nowych obiektów to jedna z naszych najmocniejszych stron, dlatego postrzegamy go jako główne źródło wzrostu. W wielu krajach największym problemem jest obecnie brak dostępnych gruntów, ale nasze zespoły prowadzą ścisłą współpracę z partnerami w celu pozyskiwania gruntów i projektowania powierzchni magazynowej odpowiadającej specyficznym wymaganiom naszych klientów. Tam, gdzie jest to możliwe, koncentrujemy się na inwestycjach w terenach poprzemysłowych (typu „brownfield”), co z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego stanowi najwłaściwsze rozwiązanie. Ponadto, mimo tego, że specjalizujemy się w realizacji powierzchni logistycznych, nasze umiejętności pozwalają nam również dostarczać bardzo wyspecjalizowane obiekty przeznaczone np. do obsługi logistyki ostatniej mili, przechowywania danych czy magazynowania w chłodniach - mówi David Marquina, CDO P3.

- Podobnie jak dla całej grupy, tak i dla nas ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju oraz ekspansji na nowych rynkach. W początkowych latach działalności w Polsce firma skupiała się na rozwoju parków logistycznych na głównych rynkach magazynowych w kraju takich jak Warszawa, Polska Centralna oraz Poznań. Od ponad 2 lat dywersyfikujemy nasz portfel inwestując w istniejące obiekty oraz rozbudowując bank ziemi także na pozostałych kluczowych rynkach takich jak Wrocław, Łódź i Gdańsk. Jednocześnie cały czas aktywnie poszukujemy atrakcyjnych gruntów pod nowe inwestycje - dodaje Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce. - Ostatnie kwartały to dla całego zespołu bardzo pracowity okres. Obecnie w budowie mamy 140 tys. mkw. powierzchni logistycznej a od początku tego roku przekazaliśmy naszym klientom obiekty o łącznej powierzchni ponad 60 tys mkw.

XX symbolizuje 20 lat obecności P3 na rynku. Symbol ten wybrano ze względu na jego odważny charakter, a także wyraźną sugestię dotyczącą przyszłości. W 2021 roku P3 odnotowała największy wzrost siły marki w Europie południowej i otrzymała nagrodę specjalną „The Strongest Brand Growth in Europe” we wszystkich kategoriach nieruchomości przyznawaną przez European Real Estate Brand Institute.

Podobne aktualności