MLP notuje blisko dziewięciokrotny wzrost zysku

W pierwszym kwartale br. MLP Group osiągnęła 42,8 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 112,6 mln zł, co oznacza niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych wzrosła do poziomu 1,05 mld zł, co koresponduje z wyceną nieruchomości inwestycyjnych brutto, która zwiększyła się przez trzy pierwsze miesiące 2020 roku o 12 proc. do 2,14 mld zł.

W pierwszym kwartale 2020 roku deweloper uzyskał 42,8 mln zł przychodów, czyli 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. MLP Group zanotowało jednocześnie 191,9 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem ponad ośmiokrotnie lepszym w ujęciu r./r.. Na znaczącą poprawę pozytywny wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który wyniósł ponad 171,6 mln zł. Na wzrost wartości godziwej nieruchomości największy wpływ miały poniesione nakłady na prace budowlane w realizowanych parkach, zawarcie nowych umów najmu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnych obiektów. Istotne znaczenie miała również deprecjacja polskiej waluty o 6,9% względem euro.

MLP Group zanotowało jednocześnie blisko dziewięciokrotny wzrost zysku netto do 112,6 mln zł względem 12,9 mln zł uzyskanych w pierwszym kwartale 2019 r. Z tego kontrybucja działalności na rynku niemieckim wyniosła ponad 40%. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec marca 2020 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 1,05 mld zł, czyli o 12 proc. wyższe niż wartości wykazane na koniec 2019 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła przez pierwsze trzy miesiące roku o 12% do 2,14 mld zł.

W pierwszym kwartale 2020 r. deweloper zakończył budowę blisko 60 tys. mkw. W efekcie na koniec marca br. Grupa oferowała blisko 645 tys. mkw. gotowej nowoczesnej powierzchni magazynowej. Poziom pustostanów w ramach powierzchni wybudowanej był na bardzo niskim poziomie około 3%. W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku zawarte zostały nowe umowy najmu na 44,3 tys. mkw. Spowodowało to, że łączna powierzchni wynajęta (uwzględniająca także projekty w trakcie budowy i w planach) wzrosła do 737,8 tys. mkw. Łączny potencjał zabudowy na posiadanych gruntach wynosi obecnie blisko 1,3 mln mkw. MLP Group posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech, Rumunii i Austrii.

 

Podobne aktualności