Kolejne kroki BIK do budowy nowego centrum logistycznego

Biuro Inwestycji Kapitałowych 7 zakupiła 8 000 udziałów w spółce Themis Development, które stanowią 100% kapitału zakładowego, za kwotę około 3,015 mln euro.

Za pośrednictwem Themis Development, BIK ma zamiar przeprowadzić realizację centrum logistycznego.