Develia łączy siły z Hillwood

W Malinie koło Wrocławia powstać ma ogromne centrum logistyczne, którego powierzchnia wyniesie minimum 400 000 GLA. Szacuje się, że wartość całego projektu wyniesie ponad 1,5 mld zł.

Develia podpisała list intencyjny o współpracy joint venture z Hillwood Polska, który dotyczy zamiaru realizacji wspólnej inwestycji zlokalizowanej w Malinie koło Wrocławia. Powstanie ogromny park logistyczny wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Właścicielem nieruchomości, na której powstanie centrum logistyczne jest spółka zależna od Develii.

Centrum logistyczne pod Wrocławiem o powierzchni minimum 400 000 GLA będzie realizowane w co najmniej czterech etapach. Dlatego też list intencyjny przewiduje etapową sprzedaż gruntu do spółki celowej, w której Develia będzie posiadać 25% udziałów. Deweloper szacuje, że przychód ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej wyniesie około 35 mln euro.

Parametry projektu zostaną ustalone w oparciu o biznes plan przyjęty w trakcie negocjacji umowy joint venture. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu, Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu, który powinien się zakończyć do 2029 r.

Podwrocławski park logistyczny w Malinie będzie piątym centrum magazynowym firmy Hillwood Polska w tym rejonie.

Podobne aktualności