Accolade z dużym finansowaniem i nowym partnerem

Accolade otrzymało finansowanie długoterminowe dla swoich pięciu parków przemysłowych, zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie Załom (Zachód), Szczecinie Kniewska, Częstochowie i Kielcach. Kredyt w wysokości 129 mln euro (refinancing loan) został udzielony przez nowego partnera finansowego, Helaba Bank. Transakcja poprawi rentowność i wyniki Accolade.

"Jest to już drugie duże refinansowanie naszego polskiego portfela. Pierwsze miało miejsce we wrześniu 2020 roku i przedłużyliśmy je dokładnie rok później, w trakcie pandemii COVID. Czasy i rynek bardzo się zmieniły, przynosząc mnóstwo wyzwań. Jednak strategia Accolade okazała się na to odporna, dlatego kontynuujemy budowanie długotrwałych relacji z największymi europejskimi grupami bankowymi. Finansowanie z naszym nowym partnerem - Helaba Bank – potwierdzające zaufanie do naszych działań, jest tego kolejną pozytywną weryfikacją. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że udało nam się doprowadzić do tej transakcji." - mówi Tomas Prochazka, CFO Grupy Accolade.

Accolade i Helaba Landesbank Hessen-Thüringenzawarły umowę kredytu w sprawie refinansowania pięciu parków, zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Częstochowie i Kielcach. Nowe finansowanie, o łącznej wartości 129 mln euro, udzielone na okres 5 lat, jest pierwszą transakcją pomiędzy stronami. Dla Accolade refinansowanie oznacza obniżenie kosztów finansowania bankowego, zmniejszenie obciążeń operacyjnych oraz poprawę struktury zapadalności zadłużenia, co w efekcie pozwoli na zwiększenie rentowności portfela w kolejnych latach.

Tymczasem sytuacja rynkowa, zwłaszcza rosnące stopy procentowe, skutkujące wyższymi kosztami finansowania, stała się dla niektórych inwestorów bardzo wymagająca. W obliczu aktualnej sytuacji makroekonomicznej banki są bardzo selektywne w odniesieniu do finansowanych poszczególnych segmentów nieruchomości i grup klientów.

"Po raz pierwszy współpracujemy z Helabą i cieszymy się, że od początku obdarzyła nas zaufaniem, zapewniając znaczną kwotę nowego finansowania. Zdajemy sobie sprawę, że zaufanie zawdzięczamy doświadczonemu zespołowi Accolade nadzorującemu zdywersyfikowany portfel nieruchomości oraz klientom Accolade, działającym w tych obiektach. Nowy kredyt znacząco poprawia strukturę finansowania naszego portfela w Polsce i pozwala nam skupić się na jego dalszym rozwoju. Jednocześnie kontynuujemy współpracę ze wszystkimi innymi znaczącymi bankami w Polsce." - podkreślił Jakub Leszczyński, General Counsel Accolade w Polsce.

Dzięki tej transakcji Helaba stała się jednym z dwóch największych banków finansujących Accolade w Polsce.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się sfinalizować pod koniec roku tak znaczącą transakcję z Accolade, dotyczącą pięciu nieruchomości logistycznych w Polsce. Accolade jest jednym z głównych graczy tego sektora w Europie Środkowo-Wschodniej, a obecnie rozszerza swoją działalność również na Europę Zachodnią. W trakcie procesu finansowania Accolade udowodniło, że jest wiarygodnym i profesjonalnym partnerem. Pracy zespołu Helaba, kierowanego przez Georga Blaschke, przez cały czas towarzyszyło zaufanie i zaangażowanie, mające na celu zamknięcie finansowania w jak najkrótszym czasie. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z Accolade w przyszłości i możliwość udziału w rozwoju działalności na nowe rynki." - mówi Martin Erbe, szef działu finansowania nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Beneluksu i klientów międzynarodowych (Niemcy) w Helaba.

 

Źródło: materiały prasowe

Podobne aktualności