Wynajem powierzchni magazynowej

Zasoby powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce przekroczyły już 20 mln. mkw. i z każdym rokiem przybywa nowych projektów. Dla firm poszukujących przestrzeni magazynowej to zarazem szansa na znalezienie obiektu odpowiadającego ich potrzebom i oczekiwaniom, ale też konieczność poświęcenia dużej ilości pracy na wyszukanie i analizę dostępnych rozwiązań.

W MAXON Nieruchomości wiemy, że wybór odpowiednich przemysłowych rozwiązań magazynowych ma dla naszych Klientów kluczowe znaczenie biznesowe. W prowadzonych procesach największy nacisk kładziemy na zrozumienie potrzeb naszych Klientów oraz przedstawienie pełnej informacji o możliwościach jakie oferuje rynek. Wieloletniość zawieranych umów i związanie się z konkretnym obiektem na lata jest ważną i niełatwą decyzją, dlatego zespół MAXON Nieruchomości oferuje swoim klientom fachowe wsparcie na każdym etapie podejmowania decyzji.

Aby dokonać najlepszego wyboru bazując na wieloletnim doświadczeniu proponujemy naszym Klientom przeprowadzenie poszukiwania zgodnie z siedmioetapowym procesem. Dzięki niemu nasi Klienci otrzymują, nie tylko obiekt spełniający oczekiwania, ale także przy pomocy zespołu doradczego MAXON Nieruchomości, zyskują czas, oszczędzają środki oraz minimalizują ryzyko biznesowe.

Przebieg procesu

01

Zdefiniowanie potrzeb

W pierwszym kroku naszej współpracy skupiamy się na precyzyjnym określeniu potrzeb Klienta. Wspólnie doprecyzowujemy zapotrzebowanie począwszy od podstawowych parametrów takich jak: lokalizacja, metraż, cena, termin dostępności poprzez ustalenie niezbędnych adaptacji dla obiektów produkcyjnych oraz omówienie technicznych szczegółów związanych ze specjalistycznym rodzajem działalności. Ustalamy wraz z Klientem priorytety dla poszczególnych parametrów.
W ramach określenia potrzeb Klienta, jeżeli te nie są znane, oferujemy także możliwość przeprowadzenia przy udziale naszego doświadczonego partnera szczegółowego audytu logistycznego. Audyt pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania jakiego dokładnie magazynu poszukujemy w ujęciu nie tylko teraźniejszości, ale całego okresu najmu.

02

Opracowanie "szerokiej" listy potencjalnych obiektów

Po zrozumieniu i przeanalizowaniu potrzeb naszych klientów każdorazowo badamy rynek i sprawdzamy dostępność obiektów spełniających oczekiwania uzgodnione w pierwszym kroku procesu. Weryfikujemy obiekty istniejące, jak i planowane do realizacji.Nasz zespół ekspertów na bieżąco monitoruje ruchy na powierzchniach magazynowych, w tym też powierzchnie dostępne do ponownego najmu, a także na życzenie Klienta możliwości podnajmu. Po analizie, biorąc pod uwagę gradację priorytetów, przedstawiamy naszym klientom „szeroką” listę obiektów do najmu.

03

Przygotowanie short-list'y obiektów

Po wstępnej, wspólnej analizie zaproponowanych obiektów, skupiamy się na uszczegółowieniu i doprecyzowaniu ofert, które w największym stopniu odpowiadają potrzebom Klienta.
Na tym etapie dla każdego wybranego obiektu uszczegóławiamy metraż i konieczne adaptacje, a następnie kierujemy do zarządców obiektów właściwe zapytania ofertowe. Dzięki temu nasi klienci otrzymują pełne i szczegółowe zestawienie wraz z kalkulacjami finansowymi i jasnym obrazem realnych kosztów najmu powierzchni.

04

Negocjacje handlowe

Właściwie przeprowadzona analiza i pełna weryfikacja możliwości rynku pozwala naszym Klientom na zbudowanie najlepszej pozycji negocjacyjnej. Ze względu na różnice w modelach finansowych porównanie otrzymanych ofert nie jest proste i oczywiste. Nasi eksperci pomogą w analizie warunków handlowych, wskazując realny koszt każdego obiektu oraz wyjaśniając wszystkie zawisłości finansowe.

05

Podpisanie umowy

Umowy najmu obiektów magazynowych to skomplikowane dokumenty o objętości nierzadko ponad 30 stron, złożonej strukturze i rygorystycznych zapisach. Niezwykle ważne jest, aby analiza umowy najmu była powierzona kancelarii posiadającej wiedzę i praktykę w zakresie umów najmów magazynów lub podobnych powierzchni. Swoim Klientom MAXON Nieruchomości oferuje wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej, która przeanalizuje umowę najmu i wyjaśni wszystkie wątpliwości.

06

Przekazanie i odbiór obiektu

Pomagamy w odbiorze wynajętej powierzchni magazynowej, sprawdzamy dla naszych Klientów, czy wszystkie zapisy i wymogi umowy zostały uwzględnione w przygotowanym obiekcie. W przypadku nieprawidłowości, pomagamy także w wyegzekwowaniu tych zapisów.

07

Bieżące wsparcie

Niezależnie od zakończonego procesu najmu, pozostajemy w ciągłym kontakcie i do pełnej dyspozycji naszych Klientów. W trakcie trwania obowiązującej umowy, służymy swoją fachową poradą oraz pomagamy we wszelkich nowych potrzebach, np. w podnajmie niewykorzystywanej powierzchni.
W przypadku przedłużenia okresu najmu lub konieczności zmiany obiektu, oferujemy naszym klientom natychmiastowe działanie: wsparcie w negocjacjach z deweloperem lub wynajmującym oraz ponowną analizę rynku, uwzględniającą zmienione zapotrzebowanie.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytanie?
Kamilla Joszczuk

Head of Industrial Department


Zadzwoń

LUB NAPISZ DO NAS