Działka pod składy, magazyny, przemysł

Księżyki


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 10 900,00 m2
Cena 795 700 PLN
Cena za 1 m2 73 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką Nie
Przeznaczenie b.d.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu działkę o pow. 1,09 ha położoną w miejscowości Księżyki przy drodze krajowej nr 50 z możliwością powiększenia jej o 2,32 ha.

W chwili obecnej gmina przygotowuje się do uchwalenia mpzp (12.2022) wg którego działka przeznaczona będzie pod:

P/U3 przeznaczenie terenu – obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa,

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami P/U-1, P/U-2, P/U-3 ustala się:
1) przeznaczenie terenu – obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się łączenie funkcji w jednym budynku,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni działki budowlanej,
d) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,
f) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 3,
g) maksymalna wysokość zabudowy:
- dla zabudowy usługowej – 12 m,
- dla pozostałej zabudowy – 40 m,
h) dopuszcza się realizację obiektów punktowych na potrzeby prowadzonej działalności takich jak: silosy,
maszty, kominy, o maksymalnej wysokości do 49 m od poziomu terenu,
i) na terenie oznaczonym symbolem P/U-3 ustala się realizację zieleni izolacyjnej w linii nasadzeń
wskazanej na rysunku planu;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 2000 m2;
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 11 ust. 1;
5) zasady systemu parkowania na warunkach określonych w § 11 ust. 2;
6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 12.

Działka ma kształt prostokąta, płaska o wymiarach:
- szerokość 42-54 m,
- długość 223 m.
Media: energia - Właściciel wystąpił o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - termin przyłączenia 01.08.2023 r.

Droga krajowa nr 50 przebiega w całości na terenie województwa mazowieckiego. Swoim przebiegiem tworzy niepełny pierścień wokół aglomeracji warszawskiej w odległości od 30 do ponad 80 km od centrum Warszawy. Rozpoczyna się w Ciechanowie, potem przechodzi w okolicach Płońska, Wyszogrodu, Sochaczewa, Żyrardowa, Mszczonowa, Grójca, Góry Kalwarii,

Kołbieli, Mińska Mazowieckiego, Stanisławowa, Łochowa i kończy swój bieg na obwodnicy Ostrowi  Mazowieckiej. Na odcinku pomiędzy Wyszogrodem a Łochowem DK 50 wchodzi w skład tzw. Dużej Obwodnicy Warszawy.

Jeden Właściciel, KW bez żadnych obciążeń.

 

DORADCA DS. NAJMU

Małgorzata Grabowska

Ekspert ds. Nieruchomości


Zadzwoń

(22) 452 42 90
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 638/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.