Grunt pod zabudowę jednorodzinną i usługi

Stare Babice


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 4 916,00 m2
Cena 2 450 000 PLN
Cena za 1 m2 498 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką Nie
Przeznaczenie budowlana

Do sprzedania cztery działki położone w Starych Babicach o łącznej powierzchni 5887m.

Z godnie z opracowanym nowym MPZP działka ma status MN1/U2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem od MN1/U2.1 do MN1/U2.11 ustala się:
1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej;
2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych pod warunkiem lokalizowania na jednej działce istniejącej lub projektowanej tylko jednego segmentu bliźniaczego (tzw. połówki bliźniaka),
b) zakaz budowy zabudowy szeregowej i grupowej;
c) budynki z dachami płaskimi do 2 kondygnacji nadziemnych,
d) budynki z dachami spadzistymi do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe,
e) wysokość zabudowy z dachami płaskimi do 8,0 m,
f) wysokość zabudowy z dachami spadzistymi do 11,5 m,
g) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 60º;
3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
b) wysokość zabudowy do 6,0 m,
c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 60º,
d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów jak w budynku głównym;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie sytuowania budynków zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki budowlanej, na której są lokalizowane, w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
c) maksymalną intensywność zabudowy na 1,3,
d) minimalną intensywność zabudowy na 0,07,
e) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimalnie na 40%,
f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej, zgodnie z lit. g, maksymalnie na 0,6,
g) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 1000 m2.

Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalną powierzchnię działki:
a) dla terenów MN1, MN1/U2 na 800 m2,
b) dla terenów U2 na 1000 m2,
c) dla terenów KS/ZP na 1300 m2,
2) minimalną szerokość frontu działki dla terenów MN1, MN1/U2, U2, KS/ZP na 18 m,

3) kąt położenia działki względem pasa drogowego drogi, z której jest obsługiwana od 60º do 90º

Wszystkie media w ulicy. Obok na sąsiedniej działce powstaje nowe osiedle domów.

W odległości 150 m przystanki komunikacji miejskiej ( 20 minut do stacji metra), 700 m wejście do Puszczy Kampinoskiej.

Działka idealna pod osiedle domów lub piętrowy sklep/pawilon handlowo-usługowy. Docelowo dojazd do działki z dwóch stron: z drugiej strony działki planowana jest nowa droga, biegnąca od ul. Sienkiewicza.

link do mpzp: https://mpzp.igeomap.pl/doc/ozarowmazowiecki/starebabice/027.pdf

Zapraszam do kontaktu

DORADCA DS. NAJMU

Małgorzata Grabowska

Ekspert ds. Nieruchomości


Zadzwoń

(22) 452 42 90
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 496/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.