Teren pod 12MN/U

Warszawa, Wilanów


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 9 642,00 m2
Cena 15 000 000 PLN
Cena za 1 m2 1 556 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką Nie
Przeznaczenie b.d.

Przedstawiam Państwu na sprzedaż grunt inwestycyjny położony przy ul. Wiedeńskiej.

Teren o pow. 9642 m2 w kształcie prostokąta, płaski, niezagospodarowany.

Na dzień dzisiejszy trwają przygotowania do uchwalenia MPZP, który zakłada MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług; 

§ 18. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami: 24MN/U, 32MN/U, 34MN/U,
35MN/U, 39MN/U, 40MN/U, 43MN/U, 44MN/U, 47MN/U, 48MN/U, 50MN/U, dla których ustala
się przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) forma zabudowy mieszkaniowej: zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;
2) forma zabudowy usługowej:
a) usługi w parterach lub lokale usługowe wbudowane w inny sposób w budynki
mieszkalne, zajmujące nie więcej niż 40% ogólnej powierzchni użytkowej;
b) wolnostojące obiekty usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, stanowiące nie
więcej niż 40% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

3) dopuszcza się realizację na działce budowlanej samodzielnego obiektu usługowego bez funkcji mieszkalnej lub ograniczonej do wbudowanego lokalu mieszkalnego wyłącznie na terenach działek przyległych do al. Rzeczypospolitej 3KDZ z nakazem lokalizacji obiektów usługowych frontalnie do al. Rzeczypospolitej 3KDZ;
4) zakaz lokalizowania zabudowy gospodarczej i tymczasowej;
5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
6) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 0,6;
7) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
8) w pierzei al. Rzeczypospolitej 3KDZ minimalna wysokość elewacji budynku: 6 m;
9) powierzchnia działki budowlanej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – minimum 1000 m2
,
b) dla jednego segmentu zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej - minimum 750 m2
,
c) dla zabudowy usługowej - minimum 900 m2
, maksimum 2000 m2
;
10)szerokość frontu działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej – minimum 20 m,
b) dla jednego segmentu zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej - minimum 15 m;
c) dla zabudowy usługowej – minimum 20 m

Do działki nie są doprowadzone media. 

Energia, gaz, woda znajdują się w ulicy Łukasza Drewny ok. 100 m od działki.

linki:

mapa:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/91435014-A79D-441B-A3A9-16037784AE65/841699/Palacowarysplan_20110913_2000_BIP1.png

tekst projektu:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/91435014-A79D-441B-A3A9-16037784AE65/841696/Palacowa_uchwala_20110913_tekst_planu1.pdf

 

 

DORADCA DS. NAJMU

Małgorzata Grabowska

Ekspert ds. Nieruchomości


Zadzwoń

(22) 452 42 90
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 446/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.