Działka budowlana - przemysłowa przy S7

Cząstków Polski


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 4 467,00 m2
Cena 2 590 860 PLN
Cena za 1 m2 580 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką Nie
Przeznaczenie przemysłowo - usługowa

Posiadamy działkę budowlano-inwestycyjną, z wydzielona działką przemysłową.
Lokalizacja : Cząstków Polski  przy trasie S7 Warszawa - Gdańsk.

Dojazd do działki drogą asfaltową od strony Czosnowa  lub od strony Palmir.

Szerokość działki 16,61 m x 283,13 m.

Działka budowlana objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o symbolach: 

  • UP2 - obiekty produkcyjne, składy i magazyny
    0,2816 ha ( 16,61 x 178,32 ) 
  • MN 2/12 - tereny zabudowy
    0,1651 ha ( 16,59 x 104,81) 

Dla terenów oznaczonych symbolem MN 2.12:                                                                                                                                                                                                                                 l) przeznaczenie podstawowe — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające — zabudowa usługowa;
3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych,
b) zakaz zabudowy w formie budynków szeregowych i grupowych,
c) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe,
d) wysokość zabudowy do 1 1,0 m,
e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 200 do 450;
4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
a) budynki 0 1 kondygnacji nadziemnej,
b) wysokość zabudowy do 6,0 m,
c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 200 do 450; 
5) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,dla budynków w zabudowie bliźniaczej dopuszczenie sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
dla budynków gospodarczych i garażowych o długości większej niż 6,5 m i wysokości większej niż 3 m zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki budowlanej, na której są zlokalizowane, dopuszczenie ich sytuowania bezpośrednio przy tej granicy jeżeli stykają się z podobnym budynkiem na działce sąsiedniej, lub w odległości 1,5 m od tej granicy,
maksymalną intensywność zabudowy na 0,5,minimalną intensywność zabudowy na 0,01,
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%,wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie na 0,25,
minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na:-    800 m2 dla jednego segmentu budynku bliźniaczego lub budynku wolno stojącego - w przypadku podłączenia go do kanalizacji sanitarnej,-    1200 rn2 dla zabudowy wolno stojącej w przypadku braku podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.

Dla terenów oznaczonych symbolem U/P2 ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 
2) dopuszczenie budowy stacji transformatorowych o napięciu znamionowym wyższym niż I kV; 
3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:wysokość zabudowy do 12,5 m,
dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 450;
4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,maksymalną intensywność zabudowy na 1,0,minimalną intensywność zabudowy na 0,01,
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,wielkość powierzchni zabudowy maksymalnie na 0,5,minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 3000 m2 

5) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy D a po przebudowie drogi krajowej nr 7 również z dróg o znaczeniu lokalnym: zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, zlokalizowanych w terenach komunikacji oznaczonych symbolem KD.

Istnieje możliwość poszerzenia i dokupienia sąsiednich działek które stworzyłyby parametry  szer. ok 52 m x  ok 300m.

Działka znajduje się w  sąsiedztwie działek zabudowanych   przez hale produkcyjne, gospodarcze oraz inwestycyjne obiekty.

DORADCA DS. NAJMU

Anna Wenda

Ekspert ds. Nieruchomości


Zadzwoń

(22) 460 91 50
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 246/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.