Grunt pod zabudowę jednorodzinną i usługi

Stare Babice


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 5 887,00 m2
Cena 3 800 000 PLN
Cena za 1 m2 645 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką Nie
Przeznaczenie budowlana

Do sprzedania cztery działki położone w Starych Babicach o łącznej powierzchni 5887m.

Z godnie z opracowanym nowym MPZP działka ma status MN1/U2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

1. Dla terenów oznaczonych symbolem od MN1/U2.1 do MN1/U2.11 ustala się:
1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej;
2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych pod warunkiem lokalizowania na jednej działce istniejącej lub projektowanej tylko jednego segmentu bliźniaczego (tzw. połówki bliźniaka),
b) zakaz budowy zabudowy szeregowej i grupowej;
c) budynki z dachami płaskimi do 2 kondygnacji nadziemnych,
d) budynki z dachami spadzistymi do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe,
e) wysokość zabudowy z dachami płaskimi do 8,0 m,
f) wysokość zabudowy z dachami spadzistymi do 11,5 m,
g) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 60º;
3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
b) wysokość zabudowy do 6,0 m,
c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 60º,
d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów jak w budynku głównym;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie sytuowania budynków zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki budowlanej, na której są lokalizowane, w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
c) maksymalną intensywność zabudowy na 1,3,
d) minimalną intensywność zabudowy na 0,07,
e) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimalnie na 40%,
f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej, zgodnie z lit. g, maksymalnie na 0,6,
g) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 1000 m2.

Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalną powierzchnię działki:
a) dla terenów MN1, MN1/U2 na 800 m2,
b) dla terenów U2 na 1000 m2,
c) dla terenów KS/ZP na 1300 m2,
2) minimalną szerokość frontu działki dla terenów MN1, MN1/U2, U2, KS/ZP na 18 m,

3) kąt położenia działki względem pasa drogowego drogi, z której jest obsługiwana od 60º do 90º

 

Całość w kształcie trapezu o bokach: 60x93x80x110.

Wszystkie media w ulicy. Obok na sąsiedniej działce powstaje nowe osiedle domów.

W odległości 150 m przystanki komunikacji miejskiej ( 20 minut do stacji metra), 700 m wejście do Puszczy Kampinoskiej.

Działka idealna pod osiedle domów lub piętrowy sklep/pawilon handlowo-usługowy. Docelowo dojazd do działki z dwóch stron: z drugiej strony działki planowana jest nowa droga, biegnąca od ul. Sienkiewicza.

Zapraszam do kontaktu

DORADCA DS. NAJMU

Małgorzata Grabowska

Starszy Specjalista ds. Nieruchomości


Zadzwoń

(22) 452 42 91
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 496/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.