Saska Kępa - elegancka willa

Warszawa, Praga-Południe


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 697,00 m2
Cena 6 300 000 PLN
Cena za 1 m2 9 039 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką b.d.
Przeznaczenie inwestycyjna - wielorodzinne

 

Przedmiotem sprzedaży jest działa zlokalizowana w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji warszawy - na Saskiej Kępie. Zgodnie z miejscowym planem działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową_ obecnie zabudowana willą wybudowana w latach 1935-1936 o powierzchni użytkowej 388 m2. W tej chwili budynek jest wynajmowany do sierpnia 2021 - istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu .

Zgodnie z miejscowym planem działka została oznaczona symbolem 8 KZ1-M, który zakłada :

I. PRZEZNACZENIE TERENU:

1. plan ustala utrzymanie i rozwój funkcji z zakresu: 

- przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo

- przeznaczenie towarzyszące: funkcja usługowa o charakterze lokalnym

2. Plan wyklucza lokalizację :

- obiektów przemysłowych i magazynowych oraz obiektów i urządzeń, których działalność powoduje przekroczenie standardów środowiska,

- nowej zabudowy mieszkaniowej bez zabezpieczeń akustycznych oraz usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w strefie uciążliwości komunikacyjnej Wału Miedzeszyńskiego oraz wiaduktu łącznika ( z Al. Poniatowskiego);

3. Plan wskazuje na lokalizację :

-  kwartału w strefie ochrony prawnej Służb Ochrony Zabytków oznaczonej na rysunku planu symbolem KZ1;

4. Plan ustala nakaz: 

- zachowania obiektów będących w rejestrze i ewidencji Służb Ochrony Zabytków oznaczonych graficznie na rysunku planu:

II SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA:

1. Plan ustala maksymalna wysokość zabudowy projektowanej:

- w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej ( gzyms, kalenica) zlokalizowanej przy ulicach: Czeskiej, Gruzińskiej, Walecznych, Łotewskiej , ale nie wyżej niż 12.0 m npt (N):

2. Plan ustala ukształtowanie linii nowoprojektowanej zabudowy od strony ulic:

- w nawiązaniu do pierzei istniejącej zabudowy, ale nie mniej niż 5.0 m od linii rozgraniczających ulic:

3. Plan zaleca:

- wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych na elewacjach budynków mieszkalnych zlokalizowanych w strefie uciążliwości komunikacyjnej;

Wału Miedzeszyńskiego i wiaduktu-łącznika z Al. Poniatowskiego poprzez instalację stolarki okiennej o podwyższonej izolacji akustycznej;

4. Plan ustala obsługę komunikacyjną: 

- od strony ulic: Czerskiej, Gruzińskiej, Walecznych, Łotewskiej oraz nakaz realizacji miejsc  postojowych dla nowych inwestycji na działkach własnych w ilości wg $38 ust. 2;

III SPOSÓB ZAINWESTOWANIA;

1. Plan ustanawia maksymalną intensywność nowoprojektowanej zabudowy 

- dla każdej działki inwestycyjnej 1.0 przy zachowaniu warunków określonych w $13

2. Plan ustala nakaz:

- przeznaczenia min. 50% terenu w formie biologicznie czynnej na gruncie rodzimym , dla każdej działki inwestycyjnej:

3. Plan wskazuje: 

- strefę co najmniej 100 m otoczenia trasu Wału Miedzeszyńskiego ( w tym wiaduktu- łącznika) jako obszaru eksponowanego w krajobrazie miasta;

4. Plan określa:

- strefy uciążliwości komunikacyjnej Wału Miedzeszyńskiego i wiaduktu - łącznika ( z al. Poniatowskiego) - 80 m od linii rozgraniczającej tych ulic;

Dokładny tekst planu znajduje się pod linkiem:

 

DORADCA DS. NAJMU

Agnieszka Kalińska

Ekspert ds. Nieruchomości


Zadzwoń

(22) 326 90 61
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 540/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.