Działka pod zabudowę wielorodzinna - Saska Kępa

Warszawa, Praga-Południe


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 417,00 m2
Cena 3 000 000 PLN
Cena za 1 m2 7 194 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką b.d.
Przeznaczenie inwestycyjna - wielorodzinne

  Przedmiotem sprzedaży jest działka o pow. 417 m2 zlokalizowana w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji warszawy - Saskiej Kępie., obecnie zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 348,85 m2. Budynek jest obecnie wynajmowany - umowa na 5 lat do 2024 r, możliwość przejęcia z najemcą  i uzyskiwania profitów z najmu podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę nowego  budynku wielorodzinnego.

  Zgodnie z miejscowym planem działka przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną , w planie oznaczona symbolem  68 Z2-M.

  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA NA TYM TERENIE:

  I. Plan ustala utrzymanie i rozwój funkcji z zakresu:

  - przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo

  - przeznaczenie towarzyszące: usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym:

  2. plan wyklucza lokalizację : - obiektów przemysłowych i magazynowych oraz obiektów i urządzeń, których działalność powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska;

  3. plan wskazuje na lokalizację kwartału: w strefie ograniczonych przekształceń zagospodarowania oznaczonej na rysunku planu - Z2

  II. Sposób zagospodarowania :

  1. Plan ustala maksymalną wysokość zabudowy projektowanej : 10.0 m npt. licząc do górnej krawędzi gzymsu, ale nie wyżej niż 12.- m npt. licząc do najwyższej położonej krawędzi płaszczyzny dachu.

  2. Plan ustala ukształtowanie linii nowoprojektowanej zabudowy od strony ulic: w odległości  nie mniejszej niż 5.0 m od linii rozgraniczających ulic; celem zachowania wymaganej % powierzchni biologicznie czynnej ustala się nieprzekraczalną linię projektowanej zabudowy od strony ogródków po linii istniejącej zabudowy szeregowej  na działkach przy ulicy Alzackiej, Ateńskiej, Brukselskiej, Złoczowskiej, Lotaryńskiej oraz nakaz realizacji miejsc postojowych na działkach własnych w ilości wg $ 38 ust. 2;

  III. Sposób zainwestowania:

  1. plan ustala maksymalną intensywność nowoprojektowanej zabudowy: 1.0 dla każdej działki inwestycyjnej przy zachowaniu warunków określonych w $14

  2. plan ustala nakaz: przeznaczenia minimum 50 % terenu w formie biologicznie czynnej na gruncie rodzimym dla każdej działki inwestycyjnej.

  Kompletny tekst planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest pod linkiem:

  http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/Plany/Praga_pld/6.02.pdf

   

  Serdecznie zapraszam na prezentację.

DORADCA DS. NAJMU

Agnieszka Kalińska

Specjalista ds. nieruchomości


Zadzwoń

673 503 620
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 196/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.